Matura 2010

Zdawalność egzaminu maturalnego 2010 w naszej szkole z pośród tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu:

1. Liceum profilowane 100 % – najwyższy wynik w woj. śląskim (średni wynik 54,72 %) i kraju (średni wynik 64 %).
2. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych 100% – najwyższy wynik: w powiecie myszkowskim (średni wynik 63,64 %), woj. śląskim  (średnik 27,98%), w kraju (średni wynik 37 %).
3. Technikum 74 %; średni wynik w powiecie myszkowski 61, 11 % w woj. śląskim 68,74 %, średni wynik w kraju 70 %.
Wszystkim maturzystom serdecznie gratulujemy wspaniałych wyników, szczególnie absolwentom Liceum Profilowanego, którzy okazali się jedynymi z pośród wszystkich tegorocznych absolwentów w województwie śląskim ze stuprocentową zdawalnością egzaminu. Gratulacje należą się również słuchaczom Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, którzy po raz pierwszy przystąpili w naszej szkole do egzaminu i uzyskali stuprocentową zdawalność.
Egzamin w powiecie myszkowskim, czytaj artykuł w gazecie myszkowskiej:

http://www.gazetamyszkowska.pl/articles/2116

Przypominamy, że egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2010 r. o godz. 9.00, w ośrodku egzaminowania powołanym przez OKE w Jaworznie, a mieszczącym się w Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie. Na egzamin należy zgłosić się ze świadectwem ukończenia szkoły.

Informacja OKE w Jaworznie dla zdających maturę poprawkową 23 sierpnia 2010