Absolwent klasy w zawodzie technik technologii drewna potrafi organizować i prowadzić procesy przetwarzania drewna i materiałów drewnopodobnych, wykonuje wyroby z drewna, zajmuje się naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, programuje i obsługuje urządzenia stosowane w przetwarzaniu drewna, prowadzi nadzór nad procesami produkcyjnymi.

Uczeń w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:   

 1. wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
 2. organizowania i wykonywania prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich;
 3. programowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna;
 4. sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej;
 5. organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna.

W zawodzie technik technologii drewna przewidziane są 2 kwalifikacje:

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

Technik technologii drewna może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłu drzewnego meblarskiego lub tartacznego,
 • zakładach przemysłu stolarki budowlanej,
 • zakładach przemysłu opakowań,
 • zakładach przemysłu galanterii drzewnej,
 • ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna
 • działach techniczno-produkcyjnych i nieprodukcyjnych,
 • w laboratoriach zakładowych oraz branżowych
Skip to content