Nasza Szkoła wzbogaciła się ostatnio w pakiety oprogramowania firmy INSERT składające się z modułów: finasnowo-ksiegowego, płacowo-kadrowego, fakturujaco-magazynowaego w ramach programu EFS “Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych – cz. II – zawód nr 18 – technik ekonomista i technik rachunkowości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W czerwcu br. nasza szkoła otrzymała w drugą już pracownię komputerową z EFS w ramach programu “Pracownie komputerowe dla szkół”. W pracowni znajduje się 15 multimedialnych stanowisk komputerowych z systemem operacyjnym Windows vista połączonych w sieć z dostępem do Internetu, drukarka i skaner oraz 4 stanowiska w Multimedialnym Centrum Informacji z drukarką i skanerem, a także mobilny zestaw komputerowy składający się z laptopa i rzutnika multimedialnego.
___________________________________

Plan zajęć szkół dla dorosłych I semestr 2008/09:

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Policealna – technik agrobiznesu

________________________________________

WYNIKI
KONKURSU  PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO
DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
POD PATRONATEM STAROSTY MYSZKOWSKIEGO

PT. “PIĘKNO KRAJOBRAZU WIEJSKIEGO JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ I OKOLIC”

11 kwietnia 2008 r. odbył się finał powiatowego konkursu plastyczno – fotograficznego dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych “Piękno krajobrazu wiejskiego Jury Krakowsko-Częstochowskiej i okolic”.

Cenne nagrody za I i II miejsca (odtwarzacze MP4 i MP3) w konkursie ufundował Starosta Myszkowski, który objął imprezę patronatem. Fundatorami pozostałych nagród byli: Nadleśnictwo Złoty Potok, Nadleśnictwo Siewierz oraz Ruch Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych “Przytulia” z Częstochowy, którego piękne fotografie uczniowie mogli podziwiać na wystawie pt. “Mirowski przełom Warty” zorganizowanej w naszej szkole.

Konkurs odbywał się z okazji przypadającego na 21 kwietnia Dnia Ziemi. Prace w konkursie zaprezentowali uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatów myszkowskiego i będzińskiego. Celem konkursu było propagowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości lokalnej przyrody, architektury, kształtowanie poczucia tożsamości z “Naszą Małą Ojczyzną”, popularyzacja i promocja walorów przyrodniczych powiatu i okolic, rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej oraz popularyzacja i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz fotograficznych. Pomysłodawczyniami konkursu i jego organizatorkami były Panie nauczycielki uczące przedmiotów w technikum architektury krajobrazu: mgr Anna Czechowska i mgr Magdalena Duda-Hom.

Starosta Myszkowski Marian Wróbel skierował do laureatów konkursu słowa uznania: “Jestem pod dużym wrażeniem Waszych umiejętności zarówno artystycznych jak i wrażliwości na postrzeganie. Doceniam w pełni Wasze dążenie do poznania najbliższego środowiska wiejskiego i specyfiki wsi naszego regionu. Jestem pewien, że rozumiecie wartość cennych obiektów kulturowych i przyrodniczych na terenach wiejskich naszego powiatu. Życzę Wam abyście dalej rozwijali w sobie młodzieńczy zapał w zdobywaniu wiedzy o kulturze własnego regionu”.

Konkurs przeprowadzony był w kategoriach fotografia i praca plastycznaw dwóch grupach wiekowych: – młodzież gimnazjów (wiek 13-15 lat) i młodzież szkół ponadgimnazjalnych (wiek 16 – 19 lat ).

Komisja konkursowa w składzie: Anna Czechowska, Magdalena Duda – Hom, Andrzej Jastrzębski i Janina Kałuża oceniła w sumie 70 prac konkursowych doceniając walory artystyczne, estetykę, technikę wykonania interpretację i niekonwencjonalne podejście do tematu.

W konkursie udział wzięły szkoły z Myszkowa oraz gmin Koziegłowy, Siewierz, Poraj.
W kategorii gimnazja:
I nagroda: Karina Cor z Zespołu Szkół w Siewierzu za prace plastyczną oraz Dawid Początek z Gimnazjum Nr 5 w Myszkowie za prace fotograficzną,
II nagroda: Magdalena Kucharska z Gimnazjum w Żarkach Letnisko za pracę fotograficzną.
Wyróżnienia otrzymali uczniowie: Joanna Niedbała z Gimnazjum Nr 1, Barbara Kawka z ZSP Nr 1, Agnieszka Zenderowska z ZS w Pińczycach, Sylwia Karoń z Gimnazjum w Poraju oraz Artur Kwiatkowski z Gimnazjum Nr 5.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I nagrody nie przyznano.
II nagroda: Monika Kulak z Zespołu Szkół Nr 2 Myszkowie za prace fotograficzną.

Nagrody w konkursie wręczyli starosta myszkowski Marian Wróbel, wicestarosta Jan Kieras, dyrektor ZEAS w Myszkowie Leon Okraska i dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Myszkowie Jerzy Bryś.

_________________________

ANDRZEJKOWA MAGIA

W dniu 30 listopada br. w naszej szkole odbyły się tradycyjne Andrzejki. Uczniowie pod kierunkiem Pań Danuty Danek i Bogumiły Adamek przygotowali przedstawienie pt. “Andrzejkowa magia”.

W przestawieniu tym wziął udział Burmistrz Miasta Myszkowa Pan Janusz Romaniuk, który wręczył nagrody dla uczennic klasy IV Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu, w postaci programów komputerowych do projektowania architektonicznego ogrodów, za projekt i wykonanie skweru obok Prokuratury Rejonowej w Myszkowie w ogłoszonym przez urząd Miasta Myszkowa konkursie. W konkursie wzięły udział zespoły projektowe. Zwycięskim zespołem okazały się uczennice: Patrycja Dratwa, Milena Czerwik,   Kamila Mucha, Monika Cupiał. Uczennice pracowały pod kierunkiem Pani mgr Magdaleny Dudy-Hom, nauczycielki architektury krajobrazu. Ich działo będzie można w pełni podziwiać już wiosną, gdy nasadzenia roślin ukażą się w pełnej krasie. Wręczając nagrody Pan Burmistrz podkreślił profesjonalizm wykonania projektu i samego skweru. Powiedział, że Miasto Myszków jest zainteresowane nawiązaniem dalszej współpracy w zakresie upiększania naszego miasta przez naszą młodzież z technikum architektury krajobrazu. My oczywiście podejmujemy się tego trudnego zadania, i już w niedalekiej przyszłości będziemy mogli podziwiać zaprojektowane i wykonane przez naszych uczniów skwery w mieście.

Podczas wręczania nagród od prawej: Monika Cupiał, Kamila Mucha, Milena Czerwik, Patrycja Dratwa,
Burmistrz Janusz Romaniuk, dyrektor szkoły Jerzy Bryś

______________________________

K O N K U R S Y

Dużym sukcesem dla nas zakończył się ogólnopolski konkurs Obszar Natura 2000 Skarbem Regionu, w którym uczennice z klasy II Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu: Natalia Kitala oraz Wioltta Miśkiewicz zostały laureatkami tego konkursu. Natalia została nagrodzona równorzędnym I miejscem, a Magdalena otrzymała wyróżnienie. Do konkursu uczennice zostały przygotowane przez Panią mgr Annę Czechowską nauczycielkę biologii. Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace można obejrzeć na stronie  www.natura2000.org.pl/. Uczennice zostały nagrodzone profesjonalną lornetką i aparatem cyfrowym oraz książkami. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Laureatki konkursu wraz z opiekunką: od lewej: Natalia Kitala, Pani Anna Czechowska oraz Wioletta Miśkiewicz

Gratulujemy także uczennicy klasy II Technikum w zawodzie technik ekonomista Monice Noszczyk za zakwalifikowanie się do          II etapu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Opiekunem uczennicy jest Pani mgr inż. Renata Bryś.

_______________________________

________________________________

Niemieccy wolontariusze w naszej szkole

W poniedziałek 19 listopada br. naszą szkołę odwiedziło dwoje młodych wolontariuszy z Niemiec Katrin i Jonas.

Inicjatorkami spotkania były nauczycielki języka niemieckiego Pani Janina Kałuża, Anna Górniak oraz Joanna Nowak, a także nauczycielka biologii Anna Czchowska.

Katrin pracuje jako wolontariuszka w Zespole Parków Krajobrazowych województwa śląskiego w Złotym Potoku. Podczas spotkania z młodzieżą przedstawiła prezentację dotyczącą ekologii. Mówiła, o jednym z wielu w Niemczech, nadmorskim parku krajobrazowym. Młodzież miała okazje posłuchać i dowiedzieć się o roślinności, świecie zwierząt oraz historii powstania tego nadmorskiego parku narodowego w języku niemieckim.

Natomiast Jonas, jest wolontariuszem w Domu Kultury w Częstochowie. Przedstawił prezentację Niemiec – swojego kraju rodzinnego. Mówił główne o miastach, zabytkach, danych geograficznych. Poparte to zostało statystykami  i barwnymi fotografiami, co żywo zainteresowało naszą młodzież.

Uczniowie naszej szkoły dzięki temu spotkaniu mieli możliwość uczestniczenia w niecodziennych spotkaniach, a także konwersacji z rówieśnikami pochodzącymi z Niemiec. Już w grudniu dojdzie do kolejnego spotkania, tym razem o tematyce bożonarodzeniowej.

Katrin i Jonas podczas spotkania

____________________________________

Akademia z okazji 89 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Młodzież z tej okazji przygotowała pod kierunkiem mgr Jolanty Reszki występ słowno muzyczny przypominający drogę Polski w walce o wolność od czasów I rozbioru Polski 1772 przez rok 1918 do roku 1989.

____________________________________

26 października 2007 r. uczennica Technikum kl. II – technik ekonomista Monika Noszczyk odbrała
stypendium Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

____________________________________

ZAWODY SPORTOWE

17 października br. ULKS “Będusz” zorganizował na boisku piłkarskim naszej szkoły kolejny już turniej piłki nożnej o puchar Starosty Myszkowskiego drużyn 11-to osobowych szkół ponadgimnazjalnych.

W zawodach uczestniczyły drużyny z Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 1 w Myszkowie i Zespołu Szkół w Żarkach.

Wyniki rozegranych meczy:

1. Zespół Szkół nr 2 – Zespół Szkół Żarki 3 : 1

2. Zespół Szkół Żarki – Zespół Szkół nr 1 3 : 1

3. Zespół Szkół nr 2 – Zespół Szkół nr 1 5 : 0

Tabela punktowa:

1 miejsce Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie pkt  6 8 – 1

2 miejsce Zespół Szkół Żarki 3 4 – 4

3 miejsce Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie 0 1 – 8

Skład zwycięskiej drużyny Zespołu Szkół nr 2 w Myszkowie

Góra Kamil (bramkarz), Łukasik Paweł, Pala Damian, Hartwich Przemysław, Marchewka Kamil, Sosgornik Adam, Bańka Karol, Jasiński Grzegorz, Frycz Damian, Bojda Michał, Szlęzak Wojciech, Nyziak Tomasz, Kozłowski Karol,Rudnicki Kamil

Drużyna przygotowana został przez nauczycieli wf: Michała Lupę i Marcina Maternika.

Pamiątkowe dyplomy i puchary wręczył:
wicestarosta myszkowski Jan Kieras, dyrektor szkoły Jerzy Bryś oraz dyrektor ZEAS w Myszkowie Leon Okraska

8 października br. nasz ULKS “Będusz” zorganizował zawody powiatowe w piłce siatkowej plażowej szkół ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Myszkowskiego. W turnieju udział wzięli zawodnicy i zawodniczki z Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 1 i LO  w Myszkowie oraz LO w Koziegłowach.

FINALISTKI TURNIEJU
biało-czerwonych koszulkach zwycięzczynie

WYNIKI TURNIEJU W KATEGORII DZIEWCZĄT

I miejsce – Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie – Weronika Bedkowska, Agnieszka Machura
II miejsce – Zespołu Szkół nr 1 w Myszkowie – Karolina Żelezik, Agnieszka Gruszka
III miejsce – LO w Myszkowie – Monika Skorek, Magdalena Dyrduła

WYNIKI TURNIEJU W KATEGORII CHŁOPCÓW

I miejsce – Zespołu Szkół nr 1 w Myszkowie – Bartłomiej Wielgus, Marek Woliński
II miejsce – LO w Myszkowie – Piotr Gołuchowski, Piotr Gruszka
II miejsce – LO w Myszkowie – Łukasz Siwek, Dawid Flak

2 października br. rozegrany został powiatowy turniej piłki nożnej szkół ponadgimnazjalnych drużyn 6-cio osobowych. W turnieju wzięło udział 8 drużyn: 2 drużyny z LO Myszków, 2 drużyny z Zespołu Szkół nr 2 w Myszkowie, 2 drużyny z Zespołu Szkół  w Żarkach i po jednej z Zespołu Szkół nr 1 w Myszkowie i LO w Koziegłowach.

Drużyna Zespołu Szkół nr 2
po wręczeniu pucharu i dyplomu z organizatorami i władzami Starostwa Powiatowego Myszkowie

WYNIKI TURNIEJU
I miejsce Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie
II miejsce Zespół Szkół w Żarkach
III miejsce LO w Myszkowie


25 września br. rozegrane zostały powiatowe zawody lekkoatletyczne szkół ponadgimnazjalnych.

Wyniki zawodów, klasyfikacja generalna:

I miejsce LO w Myszkowie
II miejsce Zespół Szkół Żarki
III miejsce Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie
IV  miejsce Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie
V miejsce LO Koziegłowy

Wyniki poszczególnych konkurencji

100 m

dziewczęta
1 Motłoch Małgorzata14,92 LO
2 Machura Agnieszka 15,09 ZS2
3 Sowa Marta 15,41 LO

chłopcy

1 Matyja Paweł 11,31 LO
2 Skała Wojciech 12,06 ZS1
3 Bańka Michał 12,21 LO

400 m

Górniak Maria 1,17,59 ZSŻ
Maligłówka Angelika 1,20,12 ZSŻ
Kowalczyk Angelika 1,21,31 ZSŻ

Matyja Paweł 58,75 LO
Będkowski Mariusz 59,21 LO
Nocuń Mateusz 59,39 LO

Biegi

800 m

Kowalik Monika 2,56,00 ZSŻ
Auguścik Karolina 2,57,77 LO
Szczygieł Kaja 3,02,17 LO

1500 m

Karnicki Piotr 4,42,10 LO
Balik Łukasz 4,55,77 ZSŻ
Zenderowski Łukasz 4,58,08 ZSŻ

Kula

Postulka Daria 7,7 ZS2
Flak Katarzyna 7,66 ZS1
Maślankiewicz Sylwia 7,61 LO

Kubas Grzegorz 11,81 ZS2
Błaszczyk Piotr 10,67 LO
Wojdyła Rafał 10,51 ZS2

Oszczep

Starczewska Paulina 15,9 LO
Flak Katarzyna 14,5 ZS1
Dyrduła Magdalena 13,6 LO

Zwoliński Dawid 35,8 LO
Czernecki Bartosz 35 ZSŻ
Sobierajski Mateusz 33,1 LO

Sztafeta

Dziewczęta    LO 1,01,92
ZS2 1,06,75
ZSŻ 1,07,80

Chłopcy        LO 49,14
ZS2 52,62
ZSŻ 52,91

_____________________

Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2006/07

lp.

Nazwisko

Imię

Klasa

Średnia ocen

1

Stelmach

Marzena

III LP

4,79

2

Noszczyk

Monika

I TE

4,75

3

Stodółkiewicz

Justyna

III LP

4,73

4

Gałązka

Iwona

IV TTŻ

4,57

5

Szecówka

Marika

I TE

4,56

6

Okularczyk

Karolina

II TE

4,55

7

Wieczorek

Malina

III TE

4,52

8

Słuzałek

Marzena

III TE

4,52

9

Machura

Jolanta

III TE

4,52

10

Rynkiewicz

Monika

IV TE

4,50

11

Kuciuk

Anna

III TE

4,47

12

Watoła

Przemysław

I TE

4,44

13

Miśkiewicz

Wioletta

I TAK

4,43

14

Gałązka

Paweł

IV TTŻ

4,42

15

Matyja

Katarzyna

III TAK

4,40

16

Rybak

Joanna

IV TE

4,40

______________

30 maja 2007 r. odbył się III Powiatowy Turniej piłki nożnej drużyn 6-cio osobowych i piłki siatkowej plażowej dziewcząt dla szkół gimnazjalnych o puchar prezesa ULKS “Będusz”.

Do turnieju piłki nożnej zgłosiły się Gimnazja: Gimnazjum nr 1 i nr 3 w Myszkowie, gimnazjum w Pińczycach i Gimnazjum z Żarek Letnisko. Mecze zostały rozegrane systemem każdy z każdym. wyniki turnieju przedstawiają się następująco:

I miejsce – Gimnazjum nr 1 w Myszkowie
II miejsce – Gimnazjum w Pińczycach
III miejsce – Gimnazjum nr 3 w Myszkowie
IV miejsce – Gimnazjum w Żarkach Letnisko

Do turnieju piłki siatkowej plażowej dziewcząt przystąpiły po dwie drużyny z Gimnazjum w Koziegłowach, Lgoty Górnej, Pińczycach, Żarek Letnisko, Siewierza i Gimnazjum nr 1 w Myszkowie. Z trzech grup zostali wyłonieni zwycięzcy, którzy zagrali systemem każdy z każdym. wyniki turnieju piłki siatkowej plażowej dziewcząt przedstawija sie następujaco:

I miejsce Gimnazjum w Siewierzu – Izabela Kozieł i Patrycja Oprych
II miejsce Gimnazjum w Żarkach Letnisko – Joanna Mizerska i Dominika Świerzy
III miejsce Gimnazjum w Lgocie Górnej – Paulina Wyleciał i Edyta Zimońska

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.

Zwycięzcy Turnieju piłki siatkowej z organizatorami.                                Mecz turniejowy piki nożnej.

5 czerwca 2007 r. zapraszamy gimnazjalistów na Turniej piłki plażowej chłopców i drużyny mix.

_______________________________________

Wyniki finału wojewódzkiego Konkursu “Z klasy do Kasy”

Nasz Komitet Inwestycyjny FOREVER2007 w składzie: Marcin Kula, Karol Kowalczyk, Bartosz Nowak uczniów kl. I technikum ekonomicznego ostatecznie zajął 12 miejsce, po pierwszym etapie inwestowania na giełdzie znajdował się na 3 miejscu w województwie śląskim, pokonując ponad 800 przeciwników. Opiekunem Komitetu była p. Renata Bryś.

Lp. Numer KI Nazwa KI Kwota za 1 poprawną odpowiedź Liczba prawidłowych odpowiedzi Kwota zarobiona za test Wartość portfela KI po 8. tygodniu Miejsce w finale regionalnym
1 ŚL_00305 MarkInvestment 753 24 18072 120810,42 138882,42
4 ŚL_001352 SPEEDMYSZKÓW 753 25 18825 112305,23 131130,23
2 ŚL_00970 Gumisiowe_Misie 753 17 12801 116727,89 129528,89
17 ŚL_0042 Wspak Invest 753 26 19578 109758,8 129336,8
12 ŚL_001493 Befsztyk Team 753 24 18072 110642,94 128714,94
7 ŚL_00315 Katowice Financial Group 753 22 16566 111673,62 128239,62
6 ŚL_001068 ich will gewinnen ) 753 19 14307 111747,04 126054,04
14 ŚL_001049 poziom600 753 20 15060 110264,35 125324,35
19 ŚL_00563 Enron 753 19 14307 109604,39 123911,39
13 ŚL_002127 Sempa-MiKst 753 18 13554 110287,95 123841,95
20 ŚL_00986 Prezesy 753 19 14307 109518,57 123825,57
3 ŚL_00336 FOREVER2007 753 14 10542 113242,3 123784,3
15 ŚL_00380 Orły Biznesu 753 18 13554 110048,01 123602,01
11 ŚL_00817 Uwaga Wygrywamy 753 16 12048 110790,34 122838,34
9 ŚL_00646 perfekcyjny team 753 15 11295 111366,13 122661,13
5 ŚL_001777 Defraudatorzy Szelestu 753 12 9036 112143,53 121179,53
8 ŚL_002225 Invest Rally Team 753 11 8283 111476,25 119759,25
16 ŚL_0015 Skazani na Sukces 753 13 9789 109796,66 119585,66
18 ŚL_002010 M-Squad 753 13 9789 109657,48 119446,48
10 ŚL_00636 liczaki 753 10 7530 111122,11 118652,11
Region: Śląsk

_________________

Uwaga maturzyści!

Harmonogram egzaminów (matura, egzamin zawodowy) w 2008 w zakładce egzaminy.

Centralna Komisja Egzaminacyjna uruchomiła specjalny serwis maturalny dla uczniów i nauczycieli. Zajrzyj na www.cke.info.pl.

__________________________________________

Plan lekcji na I sem. roku szkolnego 2007/08 dostępny w zakładce dla uczniów!

________________

Matura próbna – arkusze maturalne, sposoby oceniania dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

_____________________

Darmowy elektroniczny dziennik dla nauczycieli i wychowawców klas wykonany w arkuszu kalkulacyjnym excel. Usprawni biurokratyczne prace z dokumentacja szkolną. Szybko przygotujesz kartki na zebrania z rodzicami, policzysz średnie ocen itp. Dostępny na stronie internetowej www.edukator.org.pl lub pobierz.

______________________________

TURNIEJE!

ULKS “Będusz” pozyskał środki finansowe z Powiatu Myszkowskiego w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W ramach tych zadań zorganizowane zostaną:

 • Zawody lekkoatletyczne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu myszkowskiego. Zawody zostały rozegrane w dniu 10 października 2006 r. (wtorek) godz. 9.00 na terenie obiektów sportowych Zespołu Szkół nr 2 w Myszkowie – Będuszu przy ul. Pułaskiego 70. Rozgrywane konkurencje to: w kategorii dziewcząt i chłopców – pchnięcie kulą, skok w dal, bieg na 100 m, biegi przełajowe (kros) – 2 800 m dziewczęta i chłopcy.

  W zawodach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z powiatu myszkowskiego, tj. Zespół Szkół nr 2 i nr 1 w Myszkowie, Zespół Szkół w Żarkach oraz Licea Ogólnokształcące z Myszkowa i Koziegłów.

  Szkoły rywalizowały o Puchar ufundowany przez Starostę Myszkowskiego oraz nagrody w postaci sprzętu sportowego dla szkół. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali medal złoty, srebrny i brązowy.

  Klasyfikacja generalna powiatowych zawodów lekkoatletycznych:

 1. miejsce Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie

 2. miejsce Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie

 3. miejsce Zespół Szkół w Żarkach

 4. miejsce Zespół szkół nr 1 w Myszkowie

 5. miejsce Liceum Ogólnokształcące w Koziegłowach

Klasyfikacja końcowa biegu na 100 m chłopców:

 1. miejsce Paweł Matyja – LO Myszków (11,49 s)

 2. miejsce Wojciech Skała – Zespół Szkół nr 1 Myszków (11,71 s)

 3. miejsce Daniel Mucha – LO Myszków (12,19 s)

Klasyfikacja końcowa biegu na 100 m dziewcząt:

 1. miejsce Angelika Kowalczyk – Zespół Szkół Żarki (15,01 s)

 2. miejsce Jowita Brodzińska – Zespół Szkół Żarki (15,12 s)

 3. miejsce Edyta Lamch – LO Myszków (15,14 s) i Maria Górniak – Zespół Szkół Żarki (15,14 s)

Klasyfikacja końcowa biegu na 2 800 m chłopców:

 1. miejsce Janusz Nierada – Zespół Szkół Żarki

 2. miejsce Bartosz Krzemiński – LO Myszków

 3. miejsce Marcin Kurowski – Zespół Szkół nr 1 Myszków

Klasyfikacja końcowa biegu na 2 800 m dziewcząt:

 1. miejsce Maria Górniak – Zespół Szkół Żarki

 2. miejsce Patrycja Myga – LO Myszków

 3. miejsce Ewelina Kos – Zespół Szkół nr 2 Myszków

Klasyfikacja końcowa pchnięcia kulą chłopców:

 1. miejsce Grzegorz Kubas – Zespół Szkół nr 2 Myszków (12,24 m)

 2. miejsce Łukasz Rudy – Zespół Szkół nr 2 Myszków (12,05 m)

 3. miejsce Dawid Dorobisz – LO Myszków (11,88 m)

Klasyfikacja końcowa pchnięcia kulą dziewcząt:

 1. miejsce Weronika Będkowska  – Zespół Szkół nr 2 Myszków i Aleksandra Zemła – LO Myszków (7,75 m)

 2. miejsce Katarzyna Matyja – Zespół Szkół nr 2 Myszków (7,15 m)

 3. miejsce Paula Żochowska – LO Myszków (6,80 m)

Klasyfikacja końcowa skoku w dal chłopców:

 1. miejsce Wojciech Skała – Zespół Szkół nr 1 Myszków (5,81 m)

 2. miejsce Grzegorz Kubas – Zespół Szkół nr 2 Myszków (5,60 m)

 3. miejsce Dawid Zwoliński – LO Myszków (5,59 m)

Klasyfikacja końcowa skoku w dal dziewcząt:

 1. miejsce Agnieszka Machura – Zespół Szkół nr 2 Myszków (3,88 m)

 2. miejsce Maria Górniak  i Angelika Kowalczyk- Zespół Szkół Żarki (3,85 m)

 3. miejsce magdalena Lis – LO Koziegłowy (3,83 m)

GRATULUJEMY WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM I ICH NAUCZYCIELOM!

 • Powiatowy Turniej Piłki Nożnej 6-cio osobowej na boisku trawiastym dla zawodników nie zrzeszonych w klubach sportowych. Turniej został rozegrany w dniu 23 września 2006 r. (sobota) godz. 9.00 na boisku Zespołu Szkół nr 2 w Myszkowie – Będuszu, ul. Pułaskiego 70.

W turnieju udział wzięły następujące zespoły: Bespol, Centrum, Auto Części, Piekarnia “Światowit”, Będusz,  Pińczyce.

Turniej rozegrano w dwóch grupach:

 1. grupa I: Pińczyce, Piekarnia, Bespol

 2. grupa 2: Będusz, Ciszówka, Centrum

Wyniki meczów:

grupa I: Pińczyce-Piekarnia 0:2; Pińczyce:Bespol 0:6; Piekarnia:Bespol 0:4
grupa II :
Będusz-Ciszówka 4:1; Będusz:Centrum 0:2; Ciszówka:Centrum 0:2

W półfinałach zagrały zespoły: Będusz:Bespol 1:1 w rzutach karnych 1:2; Piekarnia:Centrum 1:1 w rzutach karnych 1:2

W finale spotkały się: Centrum:Bespol 4:1 o trzecie miejsce zagrały: Będusz:Piekarnia 2:1 a o piąte miejsce zagrały Pińczyce:Ciszówka 1:4

Ostateczna klasyfikacja turnieju:

I miejsce             Centrum
II miejsce            Bespol
III miejsce          Będusz
IV miejsce           Piekarnia
V miejsce             Ciszówka
VI miejsce           Pińczyce

Gratulujemy zwycięzcom!

24 maja 2006 r. ULKS Będusz wspólnie z Zespołem Szkół nr 2 przy wsparciu Urzędu Miasta Myszkowa przeprowadził II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej drużyn 6-osobowych oraz Piłki Siatkowej Plażowej dziewcząt dla gimnazjalistów.

W Turnieju udział wzięli uczniowie z Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Myszkowie, Gimnazjum w Koziegłowach, Lgocie Górnej, Żarek Letnisko, Sokolnik. Turniej piłki nożnej wygrali gimnazjaliści z Żarek Letnisko przed gimnazjalistami z Koziegłów. Trzecie miejsce zdobyli gimnazjaliści z Gimnazjum nr 2 w Myszkowie a czwarte gimnazjaliści z Lgoty Górnej. (Zobacz zdjęcia z Turnieju w Galerii).

Wyniki Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej chłopców i drużyny mix. z 7 czerwca 2006 r.

W Turnieju wzięli udział gimnazjaliści z Gimnazujm nr 1 w Myszkowie, Pińczyc, Lgoty Górnej, Żarek Letnisko.
W kategorii chłopców zwyciężyła para z Gimnazjum w Koziegłowach – Adrian Ociepka i Marek Królikowski; II miejsce zajęli Michał Waś i Mateusz Wartalski z Gimnazjum w Żarkach Letnisko a III miejsce Artur i Mariusz Będkowscy z Gimnazjum w Pińczycach.

W kategorii mix I miejsce zajęła para Joanna Mizerska i Michał Waś z gimnazjum w Żarkach Letnisko, II miejsce zajęła para Paula Waś i Damian Łabuś z Gimnazjum w Lgocie Górnej a III miejsce zajęła para Renata Uchnast i Mariusz Będkowski z Bimnazjumn w Pińczycach.

ULKS “Będusz” dziękuje wszystkim uczestnikom Turniejów oraz ich opiekunom za udział i zaprasza już w przyszłym roku.

dodano 9.03.2006 r.

Zajrzyj na Portal dla techników architektury krajobrazu

Skip to content