Informacji na temat egzaminów szukaj na stronach internetowych
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie

MATURA

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA
PRZEPROWADZANIA I ORGANIZOWANIA EGZAMINU MATURALNEGO

Matura od 2021 – wymagania egzaminacyjne

Komunikat_Egzamin_maturalny 2020 dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2020/2021 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2020 składa deklarację przystąpienia do egzaminu pobierz…>.

 1. Wstępną – w terminie do 30 września,
 2. W razie niezłożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Wniosek o dostosowanie warunków i form egzaminu (wniosek)

Informacje o egzaminie maturalnym na stronie CKE …>

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2021 r.

…………………………………………………………….
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
 1. Informacje o egzaminie zawodowym na stronie CKE …>
 2. Deklarację przystąpienia do egzaminu pobierz…>
 3. Harmonogram egzaminów w roku 2021 …> FORMUŁA 2019
 4. Harmonogram egzaminów w roku 2021>>> FORMUŁA 2017

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od roku szkolnego 2020/2021.

—————————————————–

EGZAMIN ZAWODOWY – stary.

1. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2011

Zawód

Technik
ekonomista

Technik
technologii żywności

Technik
architektury krajobrazu

Florysta

Razem

Symbol

341[02]

321[09]

321[07]

341[01]

Etap pisemny

Przystąpiło

Ilość

11

10

5

10

36

zdało

Ilość

6

9

3

10

28

procent

54,54%

90%

60%

100,00%

77,78%

Etap praktyczny

przystąpiło

Ilość

11

10

5

8

36

zdało

Ilość

11

10

3

8

32

Procent

100%

100%

60%

80%

88,89%

Uzyskało dyplom

Ilość

6

9

3

8

26

procent

54,54%

90%

60%

80%

80%

Średnia w woj. śląskim

54,4%

29,90%

48,20%

68,80%

63,50%

2. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2010

Zawód

Technik
ekonomista

Technik
technologii żywności

Technik
architektury krajobrazu

Technik
agrobiznesu

Razem

Symbol

341[02]

321[09]

321[07]

341[01]

Etap pisemny

Przystąpiło

Ilość

22

14

15

17

68

zdało

Ilość

22

14

14

17

67

procent

100,00%

100,00%

93,30%

100,00%

98,53%

Etap praktyczny

przystąpiło

Ilość

22

13

15

17

67

zdało

Ilość

12

12

10

14

48

Procent

54,40%

92%

67%

82%

71,64%

Uzyskało dyplom

Ilość

12

12

10

14

48

procent

54,40%

86%

67%

82%

71,64%

Średnia w woj. śląskim

57,00%

74,20%

30,60%

51,10%

63,80%

Przykład zadania do rozwiązania z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego czytaj …>

Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe może otrzymać absolwent szkoły ponadgimnazjalnej (technikum szkoły policealnej i szkoły zawodowej), który zda egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Suplement będzie wydawany nieodpłatnie na wniosek zainteresowanego (należy przesłać do OKE Jaworzno) przez OKE w Jaworznie w języku polskim oraz na życzenie, w wersji angielskiej.
Więcej informacji na stronie www.europass.org.pl

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN ZAWODOWY.

Informatory do egzaminu zawodowego stary egzamin (pobierz):

 1. Technik ekonomista
 2. Technik agrobiznesu
 3. Technik technologii żywności
 4. Technik architektury krajobrazu
 5. Technik spedytor
 6. Technik_geodeta

Rozwiązanie zadania praktycznego z informatorów stary egzamin (pobierz):

 1. Technik ekonomista
 2. Technik architektury krajobrazu
 3. Technik technologii żywności

Strona z testami egzaminacyjnymi – http://www.arkusze.pl

Skip to content