Transport ma w dzisiejszym świecie ogromne znaczenie. Rozwijają się porty wodne, lotniska, powstają wciąż nowe bazy transportu samochodowego i kolejowego, a we wszystkich tych miejscach poszukiwani są specjaliści eksploatacji portów i terminali. Technik eksploatacji portów i terminali należy do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalistów eksploatacji portów i terminali, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości usług w portach lub terminal.

Technik eksploatacji portów i terminali zajmuje się organizowaniem pracy na terminalach przeładunkowych, obsługą środków transportu w portach morskich, rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych i drogowych. W obszarze działania technika eksploatacji portów i terminali znajduje się obsługa podróżnych w portach i terminalach oraz organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków. Do zadań technika eksploatacji portów i terminali należy także organizowanie obsługi środków transportu bliskiego.

Kwalifikacje uzyskiwane podczas nauki:

SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

Zadania zawodowe – umiejętności:

a) organizowania i wykonywania prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach,

b) poznasz normy w zakresie prawa celno-skarbowego oraz zdobędziesz umiejętności związane z procesami odpraw i rozliczeń celnych,

c) pozyskasz umiejętności z zakresu mechanizmów funkcjonowania podróży międzynarodowych oraz polityki celnej,

d)posługiwania się językiem obcym branżowym oraz planowania własnej kariery zawodowej.

Możliwości zatrudnienia:

Miejscem pracy po uzyskaniu kwalifikacji SPL.02 w zawodzie technika eksploatacji portów i terminali mogą być terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe oraz porty morskie i rzeczne. Będziesz mógł pracować także jako stewardessa lub steward linii lotniczych. Technik eksploatacji portów i terminali może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych. Możesz podjąć pracę jako: specjalista ds. obsługi pasażerów, operator sprzętu lotniskowego i przeładunkowego lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek

SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach

Zadania zawodowe – umiejętności:

a) organizowania prac związanych z obsługą ładunków w portach i terminalach,

b) prowadzenia dokumentacji dotyczącej obsługi ładunków w portach i terminalach,

c) organizowania prac związanych z obsługą środków transportu bliskiego w portach i terminalach,

d) poznasz normy w zakresie prawa celno-skarbowego oraz zdobędziesz umiejętności związane z procesami odpraw i rozliczeń celnych,

e) pozyskasz umiejętności z zakresu mechanizmów funkcjonowania wymiany międzynarodowej oraz polityki celnej i procesów celnych zachodzących w biznesie międzynarodowym,

f) posługiwania się językiem obcym branżowym oraz planowania własnej kariery zawodowej.

Możliwości zatrudnienia:

Miejscem pracy po uzyskaniu kwalifikacji SPL.03 w zawodzie technika eksploatacji portów i terminali mogą być działy transportowo-spedycyjne przedsiębiorstw, terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe oraz porty morskie i rzeczne. Technik eksploatacji portów i terminali może pracować w przedsiębiorstwach logistycznych, agencjach obsługi portów morskich, lotniczych. Możesz podjąć pracę jako: kierownik magazynu, specjalista ds. obsługi frachtu i odprawy celnej lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Praktyka zawodowa:

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców w regionie, w wymiarze 8 tygodni, 280 godzin.

Skip to content