Strona projektu Leonardo da Vinci

W środę 12 września w Zespole Szkól nr 2 im H. Kołłątaja  w Myszkowie odbyło się zebranie rodziców. Spotkanie Dyrekcji szkoły, Nauczycieli i Rodziców dało okazję do zaprezentowania rezultatów trzytygodniowej międzynarodowej praktyki, którą zakończyli uczniowie, obecnie trzeciej i czwartej klasy w zawodach:  technik ekonomista i technik spedytor. Pobyt w Niemczech rozpoczął się  kursem komputerowym, prowadzonym  przez trenerów w języku angielskim i niemieckim. Kurs zakończył się rozdaniem certyfikatów.

Uczniowie odbywali praktyki zawodowe w sieciach handlowych REWE oraz NETTO, w firmie PANKNIN oraz GATE GOURMET MITTE GMBH, poznali specyfikę pracy w danej firmie, jej strukturę organizacyjną oraz zależności personalne panujące w danej placówce. Poznali drogę obiegu dokumentów, oraz stanowiska pracy i zakres obowiązków poszczególnych pracowników.

Młodzież, oprócz obowiązków związanych z  praktyką, miała również zapewnione rozrywki. Zorganizowane zostały dla nich różnorodne wycieczki, m.in. do parku rozrywki „Belantis” , do ZOO, do Drezna, Lipska, oraz Berlina.

Po odbyciu tej praktyki, uczniowie są bardzo zadowoleni, zarówno pod względem merytorycznym, dotyczącym wiedzy i umiejętności zdobytych w jej trakcie, jak też pod względem kulturowym, ponieważ przez taki okres czasu można się wstępnie zapoznać z kulturą innego kraju. Bezcenne są również wrażenia ze zwiedzania wielu  niezwykłych zabytków i miejsc.

Uczniowie, w trakcie zebrania w Zespole Szkół nr 2, zaprezentowali rodzicom oraz wszystkim zgromadzonym w sali gimnastycznej, swoje wrażenia z pobytu w Niemczech. Małgosia Karaś, uczennica klasy czwartej, opowiedziała o trzech tygodniach spędzonych w Niemczech. Mówiła o obowiązkach związanych z praktyką ale także o atrakcjach, które widzieli i  ciekawym spędzaniu czasu wolnego. Prezentacja uczennicy, poparta wieloma zdjęciami, wzbudziła zainteresowanie wszystkich obecnych.

Uczniowie, wraz z koordynatorami projektu, organizują również 4 października konferencję tematyczną dotyczącą projektu Leonardo da Vinci: Europejskie praktyki kluczem do sukcesu. W trakcie spotkania podzielą się jeszcze raz wrażeniami i omówią rezultaty zakończonej praktyki.

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie i narodowe ramy kwalifikacji EQF / NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Skip to content