Badamy rzekę!

W ramach międzynarodowego partnerskiego projektu szkół Comenius pt. Life-giving water oraz programu Klubu Gaja Zaadoptuj rzekę uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie wraz z opiekunami: mgr Anną Czechowską, Ewą Buzoń-Krupińską i Jolantą Żabą, 28 lutego b.r. zainicjowali cykliczne badania jakości wody w rzece Warcie na terenie naszego miasta. Pierwszym wspólnym działaniem było wyznaczenie trzech punktów poboru próbek wody, a następnie przebadanie ich pod względem fizykochemicznym. Oceniono m.in. barwę, zapach, temperaturę, pH i twardość wody, a także zawartość jonów: azotanowych, azotynowych i fosforanowych oraz żelaza i chloru. Nasze wyniki odzwierciedlają czystość wody w miejscach poboru próbek, nie odnoszą się natomiast do całego fragmentu rzeki przepływającej przez Myszków. Analizę wyników przeprowadzono w oparciu o obowiązujące normy. Wynika z niej, że poszczególne parametry odpowiadają I i II klasie czystości. Uczniowie posprzątali również prawy i lewy brzeg rzeki w sąsiedztwie Sokpolu, przy ujściu Leśniówki do Warty. Podczas akcji zebrano 10 dużych worków śmieci. Opiekunowie powiadomili również Straż Miejską w Myszkowie o „wyspie śmieci”, która utknęła na rzece w pobliżu kładki prowadzącej do ulicy Krasickiego. Na kolejne badanie jakości wody oraz wspólne sprzątnie doliny naszej rzeki zapraszamy wszystkich chętnych w dniu 13 marca b.r. o godz. 10:00. Porządki rozpoczynamy nad brzegiem rzeki przy oczyszczalni ścieków w Myszkowie. Zapraszamy!

Skip to content