Technik grafiki i poligrafii cyfrowej – zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania 2D i 3D. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel, geometrii obiektów lub skanów 3D wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Nauka programów Adobe m.in.: • Photoshop CC • Illustrator CC • InDesign CC • Dreamweaver CC • Animate CC  oraz • COREL Draw X7 •Impozycjoner • Blender 3D • Programy do grafiki inżynierskiej CAD i inne.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych, redakcjach gazet, TV i radio, zakłady fotograficzne, przemysł. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

Niewątpliwą zaletą kształcenia na tym kierunku jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy na fachowców z tej dziedziny gdyż drukarń i innych zakładów poligraficznych są tysiące.

Kwalifikacje:
  • PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
  • PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Na zajęciach edukacyjnych poznasz:

1. Bezpieczeństwo i higienę pracy
2. Podstawy poligrafii
3. Podstawy projektowania graficznego
4. Podstawy projektowania publikacji
5. Planowanie produkcji poligraficznej
6. Kontrolę produkcji poligraficznej
7. Maszyny drukujące
8. Język zawodowy angielski i niemiecki
9. Projektowanie graficzne
10. Projektowanie publikacji
11. Projektowanie prac graficznych i publikacji
12. Drukowanie cyfrowe
13. Planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej
14. Drukowanie 3D

Umiejętności absolwenta:
  • projektowanie 2D, 3D
  • drukowanie oraz drukowanie 3D
  • skanowanie oraz skanowanie 3D
  • web-design
  • fotografia
  • media społecznościowe

Przedmioty rozszerzone: matematyka i geografia.

Skip to content