Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd bannerów internetowych, design stron internetowych, ulotek, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

Niewątpliwą zaletą kształcenia na tym kierunku jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy na fachowców z tej dziedziny gdyż drukarń i innych zakładów poligraficznych są tysiące.

Na zajęciach edukacyjnych poznasz:

1. Bezpieczeństwo i higienę pracy
2. Podstawy poligrafii
3. Przygotowanie materiałów graficznych
4. Projektowanie prac graficznych i publikacji
5. Przygotowanie materiałów graficznych do drukowania i publikacji
6. Podstawy poligrafii
7. Drukowanie cyfrowe
8. Planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej
9. Drukowanie 3D
10. Język obcy zawodowy – angielski lub niemiecki

Czytaj więcej o zawodzie…>

Skip to content