Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń oraz zebrań.

    W programie uwzględniono najważniejsze zagadnienia w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i pracy, naukę języka obcego oraz kompetencje społeczne i elementy savoir vivre wykorzystywane przy obsłudze petentów.

    1. TECHNIK ADMINISTRACJI zobacz film o zawodzie film 1 …> film 2 …> film 3 …>
      Plan nauczania TECHNIK ADMINISTRACJI zobacz…>
    Skip to content