Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie

po raz kolejny w Niemczech

W dniach 21-25 stycznia 2013 r. pani Agnieszka Skorek i pani Anna Górniak – nauczycielki Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie (Będuszu) odbyły kolejną wizytę przygotowawczą do firmy Vitalis w Szchkeuditz w  Niemczech. W trakcie wizyty omówiono z partnerem przyjmującym szczegóły przyszłej współpracy, przygotowano dokumenty do wniosku, pracowano nad programem praktyk zawodowych, programem kulturowym itp. Panie złożyły również wizytę w kilku zakładach pracy, w których będą odbywać staż uczniowie. Owocem tego wyjazdu był fakt, iż szkoła aplikowała do Narodowej Agencji o dofinansowanie do wyjazdu uczniów na staż do Niemiec w 2013 w ramach programu Leonardo da Vinci – Mobilność :”Europejskie praktyki gwarancją satysfakcji na rynku pracy”.
Mamy nadzieję, że Narodowa Agencja oceni pozytywnie wniosek i uczniowie po raz kolejny sami będą mogli przekonać się o korzyściach wynikających z uczestnictwa w praktykach zagranicznych i całym programie Leonardo da Vinci a także będą mogli poznać kulturę, zwyczaje i piękna okolicę w kraju naszych zachodnich sąsiadów.

Coraz bliżej też do kolejnego wyjazdu młodzieży na praktyki zawodowe do Niemiec. Właśnie kończy się przygotowanie językowe w ramach projektu „Europejskie praktyki gwarancją wyższych kwalifikacji”. 20 uczniów w zawodach: technik spedytor, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, wyjedzie 19 maja 2013 roku –  na trzytygodniowe praktyki zawodowe do Schkeuditz w Niemczech.

Skip to content