Kwalifikacyjne kursy zawodowe w roku szkolnym 2021/22:

  1. Technik budowy dróg – BUD.13 eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
  2. Technik rachunkowości – EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  3. Technik architektury krajobrazuOGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (ukończenie kursu daje uprawnienia rolnicze)  zobacz …> KKZ_TAK 314202

Na kurs mogą zapisać się wszyscy, którzy ukończyli 18 lat. Nie jest wymagane żadne wykształcenie.

Wniosek o przyjęcie na KKZ w roku szkolnym 2021/22 POBIERZ…>>>

Zasady i terminy rekrutacji na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w roku szkolnym 2021/22

Zajęcia odbywają się systemem zaocznym, średnio dwa razy w miesiącu.
Nauka na kursie jest bezpłatna.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZUKwalifikacje rolnicze – zawód przygotowujący do projektowania i kształtowania krajobrazu poprzez realizację i pielęgnację terenów zieloni towarzyszących budynkom mieszkalnym, przemysłowym i użyteczności publicznej. Absolwenci kursu mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania,  zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, uprawy roślin ozdobnych, sklepach ogrodniczych, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek, prowadzić gospodarstwa rolne. Zawód daje uprawnienia rolnicze wymagane przy dopłatach z Unii Europejskiej, kupnie ziemi itd.

Absolwent kursu w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;|
2) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
3) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie:

  • OGR.03 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazów,
  • OGR.04 – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Zobacz podstawę programową:

www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=314202

Podczas prowadzonych zajęć uczniowie korzystają ze specjalistycznego oprogramowania do projektowania ogrodów Garden Composer 3D PLUS.

Skip to content