Technik architektury krajobrazu jest przygotowany do planowania i projektowania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich oraz  nadzorowania prac związanych z pielęgnacją i konserwacją parków, starodrzewu oraz terenów zieleni i zadrzewień.

Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Technik architektury krajobrazu uzyskuje uprawnienia rolnicze niezbędne przy obrocie ziemią, dziedziczeniem gospodarstw rolnych, uzyskania dopłat i kredytów z ARiMR.

KWALIFIKACJE:
OGR.03 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
OGR.04 Organizacja prac związanych z budową i konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Na zajęciach edukacyjnych poznasz:

1. Bezpieczeństwo i higienę pracy
2. Podstawy architektury krajobrazu
3. Podstawy uprawy i ochrony roślin
4. Roślinny ozdobne w architekturze krajobrazu
5. Obiekty małej architektury krajobrazu
6. Projekty obiektów małej architektury krajobrazu
7. Przepisy ruchu drogowego
8. Język obcy zawodowy – angielski i niemiecki
9. Urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu
10. Projekty roślinnych obiektów architektury krajobrazu
11. Budowa i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu

Jesteś przygotowany do zdania egzaminu na prawo jazdy kat. T.

Zobacz swoje przyszłe miejsce pracy film 1…> film 2…> film 3…> film 4…> film 5 …>

Skip to content