http://www.zs2bedusz.pl/wp-content/uploads/2014/02/Unia-logo2.jpg

Uczniowie uczący się w zawodzie technik spedytor odbywają praktyki zawodowe w sieciach handlowych NETTO i HELLWEG. Uczniowie uczący się w zawodzie technik geodeta oraz technik architektury krajobrazu odbywali praktyki w prywatnych firmach geodezyjnych oraz w centrum ogrodniczym. W sieciach handlowych uczniowie kontrolują stan towarów, czyli ilość, asortyment oraz daty ważności. Porządkują półki oraz sprawdzają błędne ceny i opisy. Uczniowie uczą się również zarządzania zapasami w magazynie. Układają oni towar na półkach zgodnie z przyjętymi przez sieć regułami oraz selekcjonują kartony z towarem. Uczniowie obsługują też urządzenia używane w sklepie do rozładowywania oraz rozkładania towaru. W prywatnych firmach geodezyjnych uczniowie zajmują się pomiarami terenu, obliczaniem powierzchni budynków i działek budowlanych. Rysują mapy geodezyjne i kartograficzne, nanoszą również na stworzone już mapy istniejące obiekty i dokonują zmian. Uczennice, które pracowały w centrum ogrodniczym zajmowały się pielęgnacją roślin, komponowaniem klombów i rabatek oraz porządkowaniem roślin zgodnie z ich gatunkiem, wymogami i przeznaczeniem. Pierwszy dzień praktyk to zapoznanie ze stanowiskiem pracy, zasadami bhp oraz regułami obowiązującymi w danej placówce. Uczniowie poznają swoich przełożonych i współpracowników oraz dostają wytyczne, co do zakresu swoich obowiązków. Następny dzień to przygotowanie i organizacja swojego miejsca pracy oraz czynności związane z poznaniem obsługi dostępnych w firmach urządzeń. Uczniowie poznają specyfikę pracy w danej firmie, poznają też strukturę organizacyjną firmy oraz zależności personalne panujące w danej placówce. Poznają drogę obiegu dokumentów, która jest różna w różnych miejscach oraz stanowiska pracy w danej firmie i zakres obowiązków poszczególnych pracowników.

Skip to content