Technik rachunkowości jest idealnym kierunkiem dla osób dokładnych i skrupulatnych, którym niestraszne są wszelkiego rodzaju rozliczenia, analizy oraz sprawozdania finansowe.

Przyszły technik  kształcony jest zarówno w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczania danin publicznych, jak i rozliczania wynagrodzeń, zgłaszania pracowników do ZUS oraz rozliczania należnych składek.

Podczas zajęć uczniowie przygotowywani są do prowadzenia istotnej w zawodzie analizy finansowej, korzystania z księgowych programów komputerowych oraz prowadzenia rejestru transakcji finansowych.

Technicy klasyfikują aktywa i pasywa, uczą się prowadzić księgi rachunkowe, rozliczać bilans, sporządzać sprawozdania finansowe oraz dokumentację przebiegu inwentaryzacji. Technik rachunkowości dokonuje także rozliczeń z fiskusem, zna i potrafi zastosować przepisy ordynacji podatkowej, prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego i finansów publicznych.
KWALIFIKACJE:
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Na zajęciach edukacyjnych poznasz:

1. Bezpieczeństwo i higienę pracy
2. Podstawy ekonomii i statystyki
3. Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń
4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
6. Prowadzenie inwentaryzacji i rozliczanie jej wyników
7. Prowadzenie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie ich wyniku
8. Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego
9. Język obcy zawodowy – angielski i niemiecki

Gdzie możesz pracować po skończeniu szkoły?

Możesz prowadzić  własną  działalność gospodarczą, a także pracować w:

    – w biurach rachunkowo – podatkowych

    – bankach i instytucjach finansowych

    – działach księgowości prywatnych i państwowych przedsiębiorstw

    – firmach ubezpieczeniowych

    – zakładach budżetowych

    – urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Technik rachunkowości, opis zawodu…>

Zobacz film o zawodzie film 1 …> film 2 ..>

Skip to content