Technologia żywności to kierunek cieszący się coraz większą popularnością wynikającą z dbałości o zdrowy tryb życia. Absolwenci kierunku technik technologii żywności mają szerokie możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą oraz obrotem żywności.

Kierunek technik technologii żywności powinni wybrać uczniowie, którzy:

  • zainteresowani są pracą w zakładach przemysłu spożywczego oraz zakładach dystrybucji i handlu artykułami spożywczymi
  • posiadają zdolności organizacyjne
  • mają poczucie odpowiedzialności
  • posiadają umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji
  • posiadają umiejętności kierowania zespołem

Na zajęciach edukacyjnych poznasz:

1. Bezpieczeństwo i higienę pracy
2. Podstawy przemysłu spożywczego
3. Magazynowanie i przygotowanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów spożywczych
4. Prowadzenie operacji i procesów jednostkowych w produkcji wyrobów spożywczych
5. Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych
6. Magazynowanie wyrobów gotowych i przygotowanie ich do dystrybucji
7. Organizowanie przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym
8. Nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
9. Język obcy zawodowy – angielski lub niemiecki

Technik Technologii Żywności – opis zawodu…> – specjalność dietetyka i zdrowe żywienie

PLAN NAUCZANIA technik technologii żywności …>
Zobacz swoje przyszłe miejsce pracy
film 1…> film 2..> film 3…> film 4…>

Skip to content