Technologia żywności to kierunek cieszący się coraz większą popularnością wynikającą z dbałości o zdrowy tryb życia. Absolwenci kierunku technik technologii żywności mają szerokie możliwości zatrudnienia w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą oraz obrotem żywności.

Jako technik technologii żywności absolwent znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego różnych branż np. mięsnej, cukierniczej, piekarskiej, mleczarskiej; w instytucjach zajmujących się badaniem i oceną żywności i laboratoriach analizy żywności; w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych; w firmach zajmujących się przechowaniem i dystrybucją żywności; w zakładach żywienia zbiorowego, w ośrodkach turystyczno-wypoczynkowych; może prowadzić własną działalność gospodarczą w branży spożywczej.

Kierunek technik technologii żywności powinni wybrać uczniowie, którzy:

  • zainteresowani są pracą w zakładach przemysłu spożywczego oraz zakładach dystrybucji i handlu artykułami spożywczymi
  • posiadają zdolności organizacyjne
  • mają poczucie odpowiedzialności
  • posiadają umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji
  • posiadają umiejętności kierowania zespołem

Kwalifikacje technika technologii żywności:
SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
SPC.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Na zajęciach edukacyjnych poznasz:

1. Bezpieczeństwo i higienę pracy
2. Technika w przemyśle spożywczym
3. Przetwórstwo spożywcze
4. Technologie przetwórstwa spożywczego
5. Podstawy analizy żywności
6. Dietetyka i zdrowe żywienie
7. Gospodarka magazynowa w przetwórstwie spożywczym
8. Procesy produkcji wyrobów spożywczych
9. Nadzór produkcji w zakładzie przetwórstwa spożywczego
10. Analiza żywności
11. Język obcy zawodowy – angielski i niemiecki

Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia lub biologia

 Specjalność dietetyka i zdrowe żywienie
Zobacz swoje przyszłe miejsce pracy film 1…> film 2..> film 3…> film 4…>

Skip to content