Regulamin międzyszkolnego konkursu na piosenkę

pt. Wodne melodie

pod patronatem Burmistrza Miasta Myszkowa Włodzimierza Żaka

Organizatorem konkursu jest Z. S. nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

W zgłoszeniu konkursowym na piosenkę o wodzie (interpretacja dowolna) do znanej (bądź własnej) melodii należy podać:

1. Imię i nazwisko autora (maksymalnie dwóch autorów). Prosimy również o podanie imienia i nazwiska nauczyciela – opiekuna;

2. Tytuł piosenki;

3. Tekst piosenki o tematyce „wodnej” (3 zwrotki + refren; wcześniej nie publikowany)

Zgłoszenia należy składać do dnia 14 marca 2014 r. drogą pocztową na adres:

Z.S. Nr 2 im. H. Kołłątaja, ul. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków,

elektroniczną: zs2myszkow_bedusz@op.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Regulamin konkursu:

W Konkursie może brać udział młodzież szkół podstawowych i gimnazjów.

Celem konkursu jest:

ü  pogłębianie wiedzy na temat lokalnych, regionalnych i krajowych wód płynących i stojących;

ü  uświadomienie, jak ważną rolę odgrywa woda w życiu człowieka i innych organizmów;

ü  rozwijanie zainteresowania problematyką ochrony zasobów wodnych u uczniów;

ü  tworzenie nawyku oszczędzania wody;

ü  podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży;

ü  tworzenie nawyku ekologicznego stylu życia w domu i najbliższym środowisku;

ü  popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży. Przesłuchanie do konkursu odbędzie się w Z. S. Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie w dniu 25.03.2014 r. o godz. 10:00.

Podczas konkursu zadaniem uczniów będzie wykonanie piosenek własnego autorstwa; muzyka  – własna lub podkłady  instrumentalne już istniejące należy dostarczyć na płycie CD lub na przenośniku pamięci pendrive w dniu przesłuchania. Piosenkę wykonują soliści, bądź grupy wokalne (autor tekstu lub zaproszony przez niego wykonawca/y). Interpretacja tematu zależy od autora piosenki (patrz cele konkursu).

Ocenie jury podlegać będzie tekst piosenki oraz walory artystyczne podczas wykonania  utworu (strój, rekwizyty, ruch sceniczny, pomysłowość wykonawcza). Muzyka nie będzie oceniana.

Zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Szkolna Komisji Konkursowa.

2. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze i przyzna I i II nagrodę za najciekawszą piosenkę w każdej z dwóch kategorii wiekowych.

3. Istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów piosenek nienagrodzonych.

4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe podczas uroczystego finału w dniu 16 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół nr 2 w Myszkowie.

5. Decyzja Komisji jest ostateczna.

6. Telefonicznie poinformujemy Laureatów konkursu o przyznaniu nagród oraz o możliwości publicznego wykonania własnego utworu podczas happennigu dla mediów i konferencji pt. Woda dająca życie w sali sesyjnej Starostwa Myszkowskiego w dniu 27 marca 2014r..

Organizatorzy

mgr Anna Czechowska

mgr Magdalena Duda – Hom

mgr Ewa Buzoń – Krupińska

Skip to content