Nasze zawody:

  • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (klasa integracyjna)
  • Technik weterynarii
  • Technik geodeta
  • Technik architektury krajobrazu
  • Technik technologii żywności
  • Technik spedytor
  • Technik eksploatacji portów i terminali
  • Technik rachunkowości

PLAN NAUCZANIA

Skip to content