Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu.

Kwalifikacje technika spedytora:
SPL.05.
Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Na zajęciach edukacyjnych poznasz:

1. Bezpieczeństwo i higienę pracy
2. Podstawy spedycji
3. Planowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
4. Organizowanie procesów transportowych i spedycyjnych
5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
6. Sporządzanie korespondencji i prowadzenie negocjacji
7. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
8. Język obcy zawodowy – angielski i niemiecki

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia

Zobacz swoje przyszłe miejsce pracy film 1…> film 2 …> film 3…>

Skip to content