Na skróty

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2023/24 

dla klas drugich, trzecich, czwartych i piątych

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2023/24
dla uczniów
Technikum i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
odbędzie się 4 września 2023 r. o godz. 9.00 na sali gimnastycznej.
Po uroczystości uczniowie udają się na spotkania z wychowawcami klas do wyznaczonych sal.

 

Rozpoczęcie zajęć w Szkole Policealnej, Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych i Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym
odbędzie się 9 września  2023 r. (sobota) o godz. 8.00.

Nadszedł czas na zmiany, budujemy dla was nową stronę internetową, zobaczcie TUTAJ jak nam idzie. 

NASZE ZAWODY W ROKU SZKOLNYM 2023/24

AKTUALNOŚCI

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE COVID-19

0d 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. zajęcia edukacyjne odbywać się będą w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Teams. Ferie zimowe od 14 – 27 lutego 2022 r. Więcej informacji MEiN>>>

 Zobacz zasady zdalnego nauczania obowiązujące od 26.10.2020 r.
Zasady oceniania i oceniania zachowania podczas nauczania zdalnego.
Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych oraz ich organizacja.

Bezpieczny powrót do szkoły 2021/22 – konferencja

WYTYCZNE MEiN, MZ i GIS od 1.09.2021 r.

Dla uczniów

Tu znajdziesz linki do stron internetowych zawierających materiały edukacyjne do samodzielnej nauki, informatory egzaminu maturalnego i zawodowego

Materiały edukacyjne dla uczniów:

Wejdź do MOODLE

Dla słuchaczy

Aktualny plan zajęć na semestr I (zimowy) roku szkolnego 2023/24

Zobacz aktualny harmonogram na semestr I (zimowy) i semestr II (letni) roku szkolnego 2023/24

Skip to content