Aktualności

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

od dnia 19 października 2020 r. znajdującej się
w strefie żółtej.

Szkole obowiązuje zasada podziału klas na dwie grupy. Połowa uczniów przychodzi do szkoły a połowa pozostaje w domu na nauczaniu zdalnym. W następnym tygodniu następuje zmiana grup. Składy osobowe grup ustalają wychowawcy klas i podają do wiadomości poprzez dziennik elektroniczny uczniom i i ich rodzicom oraz nauczycielom.

Zajęcia w Technikum odbywają się zgodnie z planem zajęć.

Zajęcia w szkołach dla dorosłych prowadzone będą w formie konsultacji indywidualnych zgodnie z harmonogramem zjazdów i planem zajęć.

Dla uczniów

Tu znajdziesz linki do stron internetowych zawierających materiały edukacyjne do samodzielnej nauki

Materiały edukacyjne dla uczniów:

Wejdź do MOODLE

Dla słuchaczy

Aktualny plan zajęć na semestr I (zimowy) roku szkolnego 2020/21.

Zobacz aktualny harmonogram na semestr I (zimowy) roku szkolnego 2020/21.

Skip to content