Narodowy Spis Powszechny 2021

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Tegoroczny NSP 2021 będzie realizowany głównie przez Internet, za pomocą formularza spisowego dostępnego na stronie spis.gov.pl

NASZE ZAWODY W ROKU SZKOLNYM 2021/22

AKTUALNOŚCI

Serdecznie gratulujemy tegorocznym Stypendystkom Prezesa Rady Ministrów.

Życzymy dalszych sukcesów w nauce i życiu osobistym.

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

od dnia 26 października 2020 r. do odwołania, ogranicza się w całości funkcjonowanie szkół

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r.:
1. Nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 25 kwietnia 2021 r.
Nauka jest realizowana za pomocą E-dziennika, MS Teams, Moodle.
W terminie 19-25 kwietnia 2021 r. – wszystkie zajęcia edukacyjne prowadzone są z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
Zajęcia  w Szkole Policealnej zakresu praktycznej nauki zawodu dla sem. IV w zawodzie technik administracji, sem. II opiekun medyczny oraz KKZ architektury krajobrazu, prowadzone są w formie stacjonarnej w szkole jako konsultacje indywidualne przygotowujące do egzaminu zawodowego.

Zobacz zasady zdalnego nauczania obowiązujące od 26.10.2020 r.
Zasady oceniania i oceniania zachowania podczas nauczania zdalnego.
Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych oraz ich organizacja.
Zobacz: strona Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 

 

1055. rocznica Chrztu Polski

Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Chrzest miał także fundamentalne znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe – wprowadził rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r.

Dla uczniów

Tu znajdziesz linki do stron internetowych zawierających materiały edukacyjne do samodzielnej nauki, informatory egzaminu maturalnego i zawodowego

Materiały edukacyjne dla uczniów:

Wejdź do MOODLE

Dla słuchaczy

Aktualny plan zajęć na semestr II (letni) roku szkolnego 2020/21

Zobacz aktualny harmonogram na semestr I (zimowy) roku szkolnego 2020/21 - po zmianie terminu ferii.
Zobacz harmonogram zjazdów w semestrze II (letnim) 2020/21

Skip to content