Plan zajęć dla słuchaczy szkół zaocznych na semestr I (zimowy) roku szkolnego 2020/21.

Plan zajęć VIII zjazd 19-20.12.2020 r.
zajęcia zdalne
oraz konsultacje indywidualne w szkole

Plan zajęć Szkoła Policealna – administracja, BHP

Plan zajęć Szkoła Policealna – opiekun medyczny

Plan zajęć Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Plan zajęć KKZ – architektura krajobrazu

Strona tytułowa – praca kontrolna
Skip to content