Plan zajęć dla słuchaczy szkół dla dorosłych na semestr I (zimowy) roku szkolnego 2021/22.

Plan zajęć IV zjazd - 23 -24.10.2021 r.
konsultacje zbiorowe

Plan zajęć Szkoła Policealna – administracja, BHP

Plan zajęć Szkoła Policealna – opiekun medyczny

Plan zajęć Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Plan zajęć KKZ – architektura krajobrazu

Strona tytułowa – praca kontrolna
Skip to content