Plan zajęć dla słuchaczy szkół dla dorosłych na semestr I (zimowy) roku szkolnego 2022/23.

Zjazd II: 01/02-10.2022 r.
opiekun medyczny - konsultacje zbiorowe

Plan zajęć Szkoła Policealna – administracja

Plan zajęć Szkoła Policealna – opiekun medyczny

Plan zajęć Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Plan zajęć KKZ – architektura krajobrazu

Strona tytułowa – praca kontrolna
Skip to content