Plan zajęć dla słuchaczy szkół zaocznych na semestr I (zimowy) roku szkolnego 2020/21.

Plan zajęć IV zjazd 24-25.10.2020 r.
konsultacje indywidualne

Plan zajęć Szkoła Policealna – administracja, BHP

Plan zajęć Szkoła Policealna – opiekun medyczny

Plan zajęć Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Plan zajęć KKZ – architektura krajobrazu

Skip to content