Plan zajęć dla słuchaczy szkół dla dorosłych na semestr II (letni) roku szkolnego 2021/22.

Zjazd 21/22-05.2022 r.
konsultacje zbiorowe

Plan zajęć Szkoła Policealna – administracja

Plan zajęć Szkoła Policealna – opiekun medyczny

Plan zajęć Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Plan zajęć KKZ – architektura krajobrazu

Strona tytułowa – praca kontrolna
Skip to content