Plan zajęć dla słuchaczy szkół dla dorosłych na semestr II (letni) roku szkolnego 2022/23.

Zjazd IX (ostatni w tym semestrze) - 03-04.06.2023 r. konsultacje indywidualne

Plan zajęć Szkoła Policealna – administracja, bhp

Plan zajęć Szkoła Policealna – opiekun medyczny

Plan zajęć Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Plan zajęć KKZ – architektura krajobrazu

Strona tytułowa – praca kontrolna
Skip to content