Plan zajęć dla słuchaczy szkół dla dorosłych na semestr I (zimowy) roku szkolnego 2022/23.

Zjazd X: 14-15.01.2023 r. konsultacje zbiorowe - ostatni w tym semestrze

Plan zajęć Szkoła Policealna – administracja, bhp

Plan zajęć Szkoła Policealna – opiekun medyczny

Plan zajęć Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych korekta

Plan zajęć KKZ – architektura krajobrazu

Strona tytułowa – praca kontrolna
Skip to content