Plan zajęć dla słuchaczy szkół zaocznych na semestr II (letni) roku szkolnego 2020/21.

Plan zajęć XIX (ostatni) zjazd 12-13.06.2021 r.
konsultacje zbiorowe w szkole

Plan zajęć Szkoła Policealna – administracja, BHP

Plan zajęć Szkoła Policealna – opiekun medyczny

Plan zajęć Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Plan zajęć KKZ – architektura krajobrazu

Strona tytułowa – praca kontrolna
Skip to content