EGZAMIN MATURALNY

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego w 2021 roku zobowiązane są do złożenia wstępnej deklaracji w terminie do 30 września 2020 r. w sekretariacie szkoły.
Ostateczną deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2021 r.

Harmonogram egzaminu maturalnego w maju 2021 r. ZOBACZ>>

INFORMACJE O EGZAMINIE ZOBACZ NA CKE >>

EGZAMIN ZAWODOWY

Harmonogram egzaminu zawodowego w 2021 r. FORMUŁA 2019 ZOBACZ >>

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, aby ukończyć szkołę uczniowie i słuchacze muszą przystąpić do egzaminu zawodowego. Egzamin ten jest obowiązkowy w 2021 dla wszystkich słuchaczy Szkoły Policealnej, zawód: technik administracji i opiekun medyczny. Słuchacze składają deklarację w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2021 r.

Więcej informacji szukaj na stronie CKE >>>

Skip to content