Opiekun medyczny, to zawód polegający na wykonywaniu szeroko rozumianych czynności medyczno-opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Czynności z zakresu opieki, to oddziaływanie na otoczenie osoby objętej opieką w sposób, który zapewni jej możliwie jak największą wygodę i bezpieczeństwo podczas podstawowej aktywności życiowej. Natomiast czynności pielęgnacyjne to te, które oddziałują mniej lub bardziej bezpośrednio na ciało – będą to np. działania związane z odżywaniem, higieną czy mobilnością objętego opieką.

Opiekun medyczny może wykonywać wspomniane czynności w sposób samodzielny – w warunkach domowych, bądź w ramach wsparcia zespołu medycznego, czy terapeutycznego pracującego np. w szpitalu, domu opieki. Ponieważ podopiecznymi opiekuna są przede wszystkim osoby chore, starsze i niepełnosprawne, do jego zadań należy również, właściwe rozpoznawanie problemów z jakimi się oni zmagają, a następnie stosowanie odpowiednich zabiegów higieniczno – pielęgnacyjnych. Do obowiązków opiekuna medycznego należy oczywiście również, właściwa dezynfekcja i sterylizacja wykorzystywanych w trakcie zabiegów narzędzi.

UWAGA! Od roku szkolnego 2021/22 zmiana w kształceniu w zawodzie Opiekun medyczny (Rozporządzenie MEiN z 2021 r. Dz.U. poz. 211) :  

 • zmiana nazwy kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie z „MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” na: „MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej”,
 • wydłużenia okresu nauczania z 1 roku do 1,5 roku,
 • wprowadzenia kształcenia w szkole policealnej wyłącznie w formie dziennej lub stacjonarnej,
 • odstąpienia od możliwości prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.
 1. OPIEKUN MEDYCZNY w Szkole Policealnej od roku szkolnego 2021/22
  – kwalifikacja MED.14 Wykonywanie czynności medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
  – forma stacjonarna (zajęcia 3 razy w tygodniu, wieczorowo)
  – okres nauki 1,5 roku

Zobacz film 1 …> film 2 …> film 3 …>
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka …>

Skip to content