Komputery z Europejskiego Funduszu Społecznego

Rok 2005

Nasze Technikum otrzymało pracownię komputerową wyposażoną w 15 komputerów klasy PC, komputer przenośny, rzutnik multimedialny, drukarkę laserową oraz skaner. Komputerami zarządza serwer firmy DELL wyposażony w system operacyjny Windows 2003 serwer. Wszystkie komputery posiadają pełne wyposażenie multimedialne oraz oprogramowanie niezbędne do nauki i pracy.

Dodatkowo w 4 komputery, skaner i drukarkę zostało wyposażone szkolne Multimedialne Centrum Informacji mieszczące się w naszej bibliotece.

Rok 2008

Liceum Profilowane otrzymało pracownię komputerową składającą się z zestawu 15 komputerów klasy PC, serwera, projektora multimedialnego, skanera, drukarki oraz komputera przenośnego. Na komputerach zainstalowano system Windows Vista zawierający niezbędne oprogramowanie do nauki, korzystania z Internetu oraz tworzenia pokazów multimedialnych.

Także w tym przypadku do Multimedialnego Centrum Informacji trafiły 4 komputery typu PC oraz skaner i drukarka.

Uczniowie naszej szkoły w zawodzie technik ekonomista i technik spedytor uczą się na pakietach oprogramowania firmy INSERT składających się z następujących modułów: finasnowo-ksiegowego, płacowo-kadrowego, fakturujaco-magazynowaego otrzymanych w ramach programu EFS „Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych – cz. II – zawód nr 18 – technik ekonomista i technik rachunkowości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Skip to content