WYKAZ KLAS W ROKU SZKOLNYM 2019/20

TECHNIKUM NR 2

  1. Klasa I A, wych. mgr Anna Górniak – technikum 5-letnie; zawód technik weterynarii, technik geodeta
  2. Klasa I B, wych. mgr Barbara Wróbel – technikum 4-letnie, zawód technik weterynarii, technik geodeta, technik technologii żywności, technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  3. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy opiekun mgr Magdalena Duda-Hom w zawodzie technik architektury krajobrazu, kwalifikacja RL.21

SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych

  1. I – II sem. technik administracji – opiekun mgr Renata Bryś
  2. III – IV sem. technik administracji opiekun mgr Agnieszka Nowak
  3. III sem. technik bhp – opiekun mgr Patrycja Będkowska
  4. I-II sem. opiekun medyczny opiekun mgr Ewa Zbiróg

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
dla dorosłych – 3 letnie

  1. III – IV sem. 2LO – opiekun mgr Magdalena Duda-Hom
  2. III – IV sem. 3LO – opiekun mgr Barbara Wróbel

Organizacja roku szkolnego:

Zarządzenie w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/17.

Zarządzenie w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/16

Zarządzenie w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2013/14

Regulamin monitoringu 11_12_2013

Skip to content