Czym się kierować przy wyborze szkoły? Jednym z czynników zapewne będą wyniki egzaminów zewnętrznych – maturalnych czy zawodowych.

Oby ocenić wyniki nauczania i efektywność nauczania wykorzystuje się dwa wskaźniki egzaminacyjne.

Pierwszy z nich informuje o wynikach nauczania w danej szkole. Najczęściej stosowaną syntetyczną miarą opisującą wyniki nauczania jest średnia arytmetyczna rezultatów egzaminacyjnych.

Drugi wskaźnik egzaminacyjny opisuje efektywność nauczania, czyli wykorzystanie przez szkołę zasobów „na wejściu”. Wskaźniki efektywności nauczania wyznacza się za pomocą metody edukacyjnej wartości dodanej – EWD. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy właśnie edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym wskaźnikiem efektywności nauczania w danej szkole.

Warto przed wyborem przyszłej szkoły zapoznać się z tym wskaźnikiem. Na stronie http://matura.ewd.edu.pl/ możemy porównać ze sobą wskaźniki wybranych przez siebie szkół i dokonać właściwego wyboru.

Zobacz …> EWD  – w technikum nr 2 za lata 2010-2012

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2016 czytaj …>

Skip to content