GRONO PEDAGOGICZNE
Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja

w Myszkowie

w roku szkolnym 2020/21

Dyrektor szkoły: mgr inż. Jerzy Bryś

Absolwent mechanizacji rolnictwa na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, ukończył studia podyplomowe – na Politechnice Częstochowskiej w zakresie zarządzania i marketingu, specjalność: ekonomika i zarządzanie menedżerskie; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej w zakresie Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.  Autor podręczników szkolnych, odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej i nagrodą I stopnia Ministra Edukacji Narodowej.

Nauczyciele:
1. mgr Barbara Wróbel – język polski,
2. mgr Anna Górniak – język niemiecki, pedagog
3. mgr Marta Wręga – bibliotekarz
4. mgr Patrycja Będkowska – język angielski
5. mgr Halina Sroka – matematyka, przedmioty zawodowe technologia żywności
6. mgr Anna Rusek – matematyka
7. mgr Jolanta Królicka – fizyka
8. mgr Stefania Lech – geografia,
9. mgr Aneta Tyras – wychowanie do życia w rodzinie
10. mgr Magdalena Duda-Hom – biologia, chemia, przedmioty zawodowe architektura krajobrazu
11. mgr Jowita Brodzińska – wychowanie fizyczne
12. mgr Karolina Bugaj – edukacja dla bezpieczeństwa
13. mgr Joanna Brzezińska – plastyka
14. dr Paweł Popielski – technologie inforamcyjne, przedmioty zawodowe technik grafiki i poligrafii cyfrowej
15. mgr inż. Jerzy Bryś – przedmioty bhp, przedmioty ekonomiczne, przepisu ruchu drogowego
16. mgr inż. Renata Bryś – przedmioty zawodowe weterynaryjne, podstawy przedsiębiorczości
17. mgr Agnieszka Nowak – przedmioty ekonomiczno-administracyjne, nauczyciel zastępujący dyrektora w razie jego nieobecności
18. mgr Magdalena Kaleta – przedmioty zawodowe geodezyjne
19. mgr Agnieszka Pękalska – przedmioty zawodowe opiekun medyczny
20. mgr Ewa Zbiróg – przedmioty zawodowe opiekun medyczny
21. mgr Anna Kaczyńska – przedmioty zawodowe opiekun medyczny
22. Paweł Oleksiak – przedmioty zawodowe opiekun medyczny
23. mgr Marta Pilis – rewalidacja
24. ks. Paweł Wróbel – religia
25. mgr Roksana Pucek – biologia
26. lek wet. Krzysztof Federowicz – przedmioty weterynaryjne
27. mgr Jolanta Reszka – historia, historia i społeczeństwo, WOS
28. mgr Anna Łakomska – informatyka
29. mgr Anna Wawryło – język angielski

Skip to content