1. Wchodzimy na stronę https://www.office.com 
  1. Klikamy w czerwony przycisk „Zaloguj się”. 
C:\Users\Al\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\office365_01.jpg
  1. Wprowadzamy adres poczty zgodny ze schematem imie.nazwisko@hugo.edu.pl , zawsze bez znaków diakrytycznych (np. ąęśćźńół) i tylko małe litery. 
C:\Users\Al\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\office365_02.jpg
  1. Następnie wprowadzamy standardowe pierwsze hasło Szkola123!  (pierwszą literą jest duża „S”, nie używamy litery „ł”, zamiast niej używamy „l”).
C:\Users\Al\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\office365_03.jpg
  1. Należy ustalić własne hasło. By to zrobić wprowadzamy wpierw stare hasło Szkola123! , a następnie nowe. Proszę nowe hasło zapamiętać sobie (można zapisać w bezpiecznym miejscu).  
C:\Users\Al\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\office365_04.jpg
  1. Pojawienie się następującego okna świadczy o niewłaściwej strukturze hasła. Hasło nie może zawierać w sobie adresu email, musi mieć co najmniej 8 znaków, musi zawierać co najmniej jedną wielką literę, małą literę, cyfrę i co najmniej jeden symbol.  
C:\Users\Al\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\office365_05.jpg
  1. Następnie zostaniemy poproszeni o uzupełnienie dodatkowych danych, potrzebnych do odzyskania hasła w przypadku jego utraty. Należy podać albo telefon kontaktowy (odzyskanie hasła będzie polegało na odebraniu kodu w postaci wiadomości SMS i wprowadzeniu go do formularza), albo inny adres email (odzyskanie będzie polegało na otrzymaniu kodu na zapasowego emaila i wpisanie go do formularza, lub kliknięcia w zawarty w wiadomości link). 
  1. NIE zaznaczamy „Nie pokazuj ponownie”. 
  1. Po zalogowaniu mamy dostęp do wszystkich aplikacji systemu Microsoft Office 365 po przez skróty w pionowej wstędze umieszczonej w przeglądarce po lewej stronie. 
Skip to content