36 uczniów z Naszej Szkoły wraz z opiekunami: mgr Anną Czechowską i Ewą Buzoń – Krupińską wzięło udział w przyrodniczym biegu patrolowym pt. „Poznajemy mieszkańców Warty” zorganizowanym przez Ruch Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych „Przytulia”. Podczas pierwszych myszkowskich obchodów Światowego Dnia Wody (27 marca) uczniowie naszej szkoły objęli opieką odcinek rzeki Warty w ramach programu „Zaadoptuj rzekę” Klubu Gaja, a taki akt do czegoś zobowiązuje. Udział w biegu patrolowym na pewno był świetnym sposobem na pogłębienie wiedzy na temat walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny naszej rzeki. I pomimo deszczowej pogody dostarczył niesamowitych wrażeń i umożliwił bezpośredni kontakt z przyrodą. Impreza sportowo-ekologiczna odbyła się 10 kwietnia b.r. na obszarze Natura 2000 Przełom Warty koło Mstowa, a także na terenie projektowanego rezerwatu „Gąszczyk” w Częstochowie. Na linii startu stanęło 6 sześcioosobowych drużyn, których zadaniem było pokonanie oznakowanej trasy wiodącej przez las buczynowy oraz wzdłuż starorzecza Warty. W trakcie biegu poszczególne grupy wykonywały różnorodne zadania przygotowane przez edukatorki z „Przytulii”. Jednym z nich były samodzielnie prowadzone obserwacje i oznaczanie gatunków zwierząt wyłowionych podbierakami ze starorzecza. Uczniowie rozpoznali m.in. larwę ważki różnoskrzydłej, larwę chruścika oraz pluskwiaka – płoszczycę szarą. Świetnie poradzili sobie również z rozszyfrowaniem tropów różnych zwierząt: wydry, bobra, dzika, jelenia, sarny itp. Uczestniczyli też w pokazie wiązania węzłów żeglarskich, dzięki któremu poznali ich praktyczne zastosowanie i opanowali podstawowe umiejętności techniczne. Nasza szkoła od września uczestniczy w międzynarodowym partnerskim projekcie szkół Comenius pt. Woda dająca Życie. Udział w biegu patrolowym nad starorzeczem Warty z pewnością uświadomił naszym uczniom, że woda to przede wszystkim środowisko życia wielu organizmów. A my ludzie powinniśmy dbać o stan wód, bo dzięki temu umożliwimy przetrwanie różnorodnych form życia na naszej planecie.

Skip to content