Zdawalność matur 2014

Tegoroczni maturzyści z naszej szkoły (Technikum) poradzili sobie najlepiej w powiecie myszkowskim na egzaminie maturalnym, osiągając wynik 88,24% zdawalności. Po egzaminie poprawkowym w sierpniu, egzamin maturalny zdało 100 % przystępujących do egzaminu maturalnego z Technikum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych. Wszystkim maturzystom gratulujemy […]