Wyniki matury 2011

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2011 roku w Zespole Szkół nr 2 wśród tegorocznych absolwentów Szkoła Liczba uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego Liczba uczniów, którzy zdali egzamin % uczniów ze zdanym egzaminem Technikum 32 26 81,25 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych 6 6 100 Powiat myszkowski […]