II Przegląd Pieśni i Poezji Religijnej

W dniach 17, 18 kwietnia 2012 r. odbyły się przesłuchania II Przeglądu Pieśni i Poezji Religijnej zorganizowanej przez Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie i Parafię św. Anny w Myszkowie-Będuszu. Honorowy Patronat nad przeglądem przyjął Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo oraz Starostwo […]

Nowy wymiar edukcji

Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie przystąpił do projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu wspólnie z firmą L-Systems pod nazwą Wirtualne Laboratorium – sukces innowacji. Od nowego roku szkolnego 2012/13 wszyscy uczniowie i słuchacze kształcących się w zawodzie technik spedytor będą […]

Liderzy przedsiębiorczości

Uczniowie klas II i III technikum w zawodzie technik ekonomista, technik spedytor i technik architektury krajobrazu Naszej szkoły uczestniczyli w projekcie „Liderzy młodej przedsiębiorczości”. Projekt realizowany był od października ubr. przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej we współpracy ze Związkiem Gmin Jurajskich. […]

IV Festiwal Nauki

Dnia 30.03.2012r. w Naszej Szkole odbył się IV Festiwal Nauki pod hasłem „Twoja przyszłość w Twoich rękach”. Jest to cykliczna impreza, która na stałe zagościła już u nas i cieszy się niesłabnącą popularnością. Wśród zaproszonych gości na uroczystości znaleźli się m.in.: Wicestarosta Powiatu Myszkowskiego p. […]