Liderzy przedsiębiorczości

Uczniowie klas II i III technikum w zawodzie technik ekonomista, technik spedytor i technik architektury krajobrazu Naszej szkoły uczestniczyli w projekcie „Liderzy młodej przedsiębiorczości”. Projekt realizowany był od października ubr. przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej we współpracy ze Związkiem Gmin Jurajskich. Celem projektu jest promowanie przedsiębiorczości i kreowanie postaw przedsiębiorczych w obszarze sektorów turystyki wśród młodych mieszkańców gmin Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Projekt ten składał się z czterech modułów: Przedsiębiorczość, Psychologiczny trening menedżerski, Język angielski w biznesie, Marketing w formie kursu e-learningowego. Oprócz wyżej wymienionych form uczniowie uczestniczyli w dwóch wizytach studyjnych do gospodarstw agroturystycznych Jury krakowsko-częstochowskiej, a na zakończenie projektu napisali biznes plan dotyczący działalności agroturystycznej. W naszej szkole do tego etapu przystąpiły dwa zespoły. Pierwszy zespół pod kierunkiem dr Agnieszki Skorek ( Bubel Anna, Zimny Jolanta, Karaś Małgorzata, Kleszcz Damian) napisał biznes plan Parku Linowego „Kaskader”, drugi zespół pod kierunkiem mgr Agnieszki Nowak (Kołacz Magdalena, Karcz Paulina, Nowak Daria, Sobańska Roksana) napisał biznes plan Szkółki Jeździeckiej „MUSTANG”. Po formalnej analizie biznes planów, ich autorzy zaprezentowali swoje koncepcje przed pięcioosobową komisją ekspertów, która w trakcie oceny brała pod uwagę pod uwagę w pierwszej kolejności: możliwość realizacji projektu, uzasadnienie potrzeby projektu, wykazanie się przedsiębiorczością, rzetelność przeprowadzonej analizy rynku, innowacyjność, logikę układu prezentacji, jej płynność i tempo, umiejętność obrony własnych poglądów, odpowiedzi na pytania dodatkowe, a także umiejętność pracy w zespole. Na 12 biznes planów zgłoszonych do konkursu z obszaru całej Jury Krakowsko- Częstochowskiej, nasze koncepcje znalazły się w pierwszej czołówce.
Biznes plan Parku Linowego „Kaskader” zajął 2 miejsce otrzymując 84 punkty na 100 możliwych do zdobycia, a biznes plan Szkółki Jeździeckiej „MUSTANG” zajął miejsce 4, zdobywając 80 punktów. Autorzy zwycięskich biznes planów otrzymają nagrody rzeczowe, poprowadzą własne „wirtualne firmy”, a ich biznesplany zostaną opublikowane w formie książkowej. Byliśmy jedyną szkołą w powiecie, która zakwalifikowała się tak wysoko!!!
Zobacz listę rankingową …>