Najlepsze ekonomistki w szkole…

W tym roku po raz kolejny przeprowadzono eliminacje szkolne XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Hasło przewodnie obecnej edycji brzmi: ” Człowiek w świecie pieniądza”. Celem olimpiady jest popularyzacja wiedzy o współczesnej gospodarce. Wśród nagród dla laureatów etapu centralnego są stypendia naukowe, […]

Warsztaty geodezyjne dla uczniów TAK

Wiedza z zakresu geodezji nie jest nam obca.  Uczniowie zdobywają wiedzę fachową nie tylko na lekcjach przedmiotowych. Każdego roku przygotowywane są dla nich wycieczki i warsztaty zawodowe. W lutym b.r. odbyły się warsztaty z zakresu geodezji. Zajęcia przeprowadził mgr inż. Dariusz Piekarczyk – absolwent naszej […]

Walentynkowe świeto w szkole…….

O święty Walenty, pobożny kapłanie, Niech ma niemoc zginie na twe zawołanie… Tak brzmi modlitwa ludowa w dniu poświęconym św. Walentemu.  Już w  starożytności obchodzono w tym okresie  15 II  luperkalia, święta oczyszczenia i płodności poświęcone Faunowi. Tradycja ludowa, że w tym dniu wszystkie ptaki […]

Wizyta przygotowawcza w Niemczech

 W ostatnich dniach stycznia b.r. dwie nauczycielki Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie: mgr A. Skorek – kierownik szkolenia praktycznego i mgr A. Górniak – nauczycielka języka niemieckiego odbyły pięciodniową wizytę przygotowawczą w Niemczech, w Lipsku – Schkeuditz, w ramach programu Leonardo […]

Zawody VI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

Olimpiada rozgrywana jest po raz szósty i cieszy się z roku na rok bardzo dużym zainteresowaniem. W bieżącej edycji Olimpiady udział bierze blisko 21,5 tys. zawodników z 1116 szkół ponadgimnazjalnych. W śród nich są również nasi uczniowie. Szczególne gratulacje należą się uczennicom: Małgorzacie Karaś i […]