Warsztaty geodezyjne dla uczniów TAK

Wiedza z zakresu geodezji nie jest nam obca.  Uczniowie zdobywają wiedzę fachową nie tylko na lekcjach przedmiotowych. Każdego roku przygotowywane są dla nich wycieczki i warsztaty zawodowe. W lutym b.r. odbyły się warsztaty z zakresu geodezji. Zajęcia przeprowadził mgr inż. Dariusz Piekarczyk – absolwent naszej szkoły.
Były to ćwiczenia w odczytywaniu map geodezyjnych, jak również informacji o rodzaju gleby. Uczestnicy ćwiczyli  wytyczanie działek i określanie ich przydatności gospodarczej oraz aktualizację map geodezyjnych. Na koniec wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja dotycząca obrotu ziemią i działkami budowlanymi, dokumentowania własności oraz zakładania ksiąg wieczystych.
W warsztatach wzięli udział uczniowie III klasy Technikum Architektury Krajobrazu.
Takie warsztaty przeprowadzane są co roku dla uczniów klasy III Technikum Architektury Krajobrazu i realizowane podczas zajęć praktycznych.