Podsumowanie Loonardo da Vinci 2012

4 października br. w Zespole Szkól nr 2 im H. Kołłątaja w Myszkowie odbyła się konferencja tematyczna dotycząca projektu Leonardo da Vinci: Europejskie praktyki kluczem do sukcesu. W konferencji brali udział zaproszeni goście: Marian Szczerbak – Przewodniczy Rady Powiatu w Myszkowie, Barbara Kilanowska Kierownik Wydziału […]