4 października br. w Zespole Szkól nr 2 im H. Kołłątaja w Myszkowie odbyła się konferencja tematyczna dotycząca projektu Leonardo da Vinci: Europejskie praktyki kluczem do sukcesu. W konferencji brali udział zaproszeni goście: Marian Szczerbak – Przewodniczy Rady Powiatu w Myszkowie, Barbara Kilanowska Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, Monika Drewniak – Dyrektor ZEAS, Wojciech Chrapek – przedstawiciel Burmistrza Miasta Myszkowa, przedstawiciele pracodawców współpracujących ze szkołą m.in. Banku Spółdzielczego w Myszkowie, sk banku w Myszkowie, OSM w Myszkowie, Jerzy Bryś – Dyrektor szkoły, koordynatorzy – Agnieszka Skorek i Anna Górniak i uczestnicy projektu a także uczniowie z zaprzyjaźnionych gimnazjów z powiatu myszkowskiego wraz z nauczycielami. Spotkanie dało okazję do zaprezentowania rezultatów projektu: Europejskie praktyki kluczem do sukcesu, którego elementem była trzytygodniowa międzynarodowa praktyka, którą zakończyło 16 uczniów, obecnie trzeciej i czwartej klasy w zawodach: technik ekonomista i technik spedytor. Uczniowie Technikum z Zespołu Szkół nr 2 są pierwszymi uczniami z powiatu, myszkowskiego, którzy odbyli praktyki zagraniczne. Pobyt w Niemczech w miejscowości Schkueditz koło Lipska, rozpoczął się kursem komputerowym w firmie ROBOTRON w Lipsku, prowadzonym przez trenerów w języku angielskim i niemieckim. Kurs zakończył się uzyskaniem certyfikatów.
Następnie uczniowie odbywali praktyki zawodowe w sieciach handlowych REWE oraz NETTO, w firmie PANKNIN oraz GATE GOURMET MITTE GMBH, poznali specyfikę pracy w danej firmie, jej strukturę organizacyjną oraz zależności personalne panujące w danej jednostce. Poznali drogę obiegu dokumentów, oraz stanowiska pracy i zakres obowiązków poszczególnych pracowników.
Młodzież, oprócz obowiązków związanych z praktyką, miała również zapewnione rozrywki. Zorganizowane zostały dla nich różnorodne wycieczki, m.in. do parku rozrywki „Belantis” i ZOO w Lipsku, do Drezna oraz Berlina.
Po odbyciu tej praktyki, uczniowie są bardzo zadowoleni, zarówno pod względem merytorycznym, dotyczącym wiedzy i umiejętności zdobytych w jej trakcie, jak też pod względem kulturowym, ponieważ przez taki okres czasu można się wstępnie zapoznać z kulturą innego kraju. Bezcenne są również wrażenia ze zwiedzania wielu niezwykłych zabytków i miejsc.
Uczniowie, w trakcie konferencji w Zespole Szkół nr 2, zaprezentowali wszystkim zgromadzonym w sali gimnastycznej, swoje wrażenia z pobytu w Niemczech. Małgorzata Karaś, Magdalena Kołacz, uczennice klasy czwartej oraz Mateusz Męcik, uczeń klasy trzeciej, opowiedzieli o trzech tygodniach spędzonych w Niemczech a także o przygotowaniach, które poprzedziły wyjazd. Mówili o obowiązkach związanych z praktyką i o atrakcjach, które widzieli i ciekawym spędzaniu czasu wolnego. Prezentacja uczniów, poparta wieloma zdjęciami, wzbudziła zainteresowanie wszystkich obecnych.
W trakcie konferencji uczestnicy projektu z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu Mariana Szczerbaka, dyrektora szkoły Jerzy Bryś i koordynatora Agnieszki Skorek otrzymali: Europassy mobilności, zaświadczenia ukończenia kursu komputerowego, językowego oraz certyfikat uczestnictwa w programie Leonardo da Vinci: Europejskie praktyki kluczem do sukcesu.
Praktyki zostały sfinansowane w całości ze środków programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Wymiernym rezultatem projektu jest propozycja ciekawej pracy za granicą, jaką otrzymała jedna z uczestniczek programu.
Program Leonardo da Vinci: Europejskie praktyki kluczem do sukcesu ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie i narodowe ramy kwalifikacji EQF/NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).
Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.
Już do następnego wyjazdu na praktyki szykuje się następna grupa uczniów, gdyż Szkoła pozyskała po raz drugi środki z programu Leonardo da Vinci w wysokości ponad 47 000 Euro. Tym razem wyjedzie grupa 20 uczniów kształcących się w zawodach technik geodeta, technik architektury krajobrazu i technik spedytor.
zobacz więcej …>