Wybory Samorządu Uczniowskiego

18 listopada 2021 r., w Zespole Szkół nr 2 w Myszkowie, miały miejsce wybory do Samorządu Uczniowskiego. Pięciu kandydatów przez ostatni miesiąc trwania kampanii wyborczej, przekonywało społeczność szkolną, czyli nie tylko uczniów szkoły, również dyrekcję i grono pedagogiczne, do swojej osoby oraz „programu wyborczego”. Głosowanie […]