Wyprawka szkolna 2013/14

Programem objęci są uczniowie kl. II Technikum w roku szkolnym 2013/14 oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 9 września 2013 r. Szczegóły o programie (wniosek o dofinansowania) znajdują się na stronie Urzędu Miasta Myszkowa http://www.miastomyszkow.pl/aktualnosci/1254

Wyniki Matury 2013

Tegoroczne wyniki egzaminu maturalnego można uznać za bardzo dobre. Po raz kolejny uczniowie Technikum nr 2 zdali egzamin najlepiej z pośród uczniów Techników powiatu myszkowskiego, osiągając wynik 65,2%. wynik ten może jeszcze ulec zmianie, gdyż 4 absolwentów ma możliwość zdawania egzaminu poprawkowego w sierpniu. Średni […]