Wyprawka szkolna 2013/14

Programem objęci są uczniowie kl. II Technikum w roku szkolnym 2013/14 oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 9 września 2013 r.
Szczegóły o programie (wniosek o dofinansowania) znajdują się na stronie Urzędu Miasta Myszkowa http://www.miastomyszkow.pl/aktualnosci/1254

Leave a Comment