Wyniki egazminu maturalnego 2012

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2012 roku w Zespole Szkół nr 2 w Myszkowie średnia ogółem w kraju – 80 % średnia ogółem w woj. śląskim – 80,73, % średnia w Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja – 90,91% średnia w kraju w Technikum – […]