Warsztaty – jak za planować własną karierę zawodową

Dbając o przyszłą karierę zawodową naszych uczniów i przyszłych absolwentów jak co roku zorganizowano warsztaty z zakresu autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej i metod poszukiwania pracy.
Zajęcia przeprowadziły p. Agnieszka Kowalczyk – doradca zawodowy i p. Anna Kołtun – pośrednik pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie.
Spotkanie przeznaczone dla klas maturalnych było bardzo ciekawe, uczniowie mieli możliwość poznania specyfiki myszkowskiego rynku pracy, poznania zawodów, które uznawane są za zawody deficytowe oraz tzw. zawodów przyszłości. Zwrócono uwagę na potrzebę ciągłego kształcenia, zdobywania nowych kwalifikacji potrzebnych na prężnie rozwijającym się rynku pracy w Polsce i zagranicą.
Szczególnie cenne były informacje na temat sposobów prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i doboru pracowników na poszczególne stanowiska oraz prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.
Uczniowie klas III poznawali zasady komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Wiadomo wszystkim, że najważniejsze jest pierwsze wrażenie ze spotkania nowej osoby. Nim przekażemy pierwsze informacje słownie, bardzo dużo o nas powie mowa ciała. Dlatego powinniśmy umieć właściwie odczytać informacje płynące z postawy rozmówcy i sposobu zachowania.