Wyniki egazminu maturalnego 2012

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2012 roku
w Zespole Szkół nr 2 w Myszkowie

średnia ogółem w kraju – 80 %
średnia ogółem w woj. śląskim – 80,73, %
średnia w Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja – 90,91%

średnia w kraju w Technikum – 70 %
średnia w woj. śląskim w Technikum – 71,43 %

  • średnia w Technikum nr 2 – 94,44 %
  • uczniowie którzy nie zdali egzaminu – 0,00 %
  • uczniowie, którzy mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu w Technikum nr 2 – 5,66 %

średnia w kraju w Liceum Uzupełniającym – 27 %
średnia w woj. śląskim w Liceum Uzupełniający – 25,27 %

  • średnia w Liceum Uzupełniającym dla dorosłych– 75 %
  • słuchacze, którzy nie zdali egzaminu – 0,00%
  • słuchacze, którzy mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu w LU – 25 %

Wszystkim Naszym tegorocznym maturzystom gratulujemy sukcesu na egzaminie maturalnym.
Pisemny egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2012 r. o godz. 9.00.