Wyniki Matury 2013

Tegoroczne wyniki egzaminu maturalnego można uznać za bardzo dobre. Po raz kolejny uczniowie Technikum nr 2 zdali egzamin najlepiej z pośród uczniów Techników powiatu myszkowskiego, osiągając wynik 65,2%. wynik ten może jeszcze ulec zmianie, gdyż 4 absolwentów ma możliwość zdawania egzaminu poprawkowego w sierpniu. Średni wynik zdawalności egzaminu maturalnego w technikach dla powiatu myszkowskiego tegorocznej matury wyniósł 58,91 %.
Osobną kategorię stanowią dorośli, przystępujący do matury. W tym przypadku maturę zdało 100 % przystępujących absolwentów Uzupełniającego LO dla dorosłych i LO dla dorosłych. Słuchacze tych szkół są jedynymi, którzy zdali tegoroczny egzamin maturalny ze wszystkich szkół dla dorosłych w powiecie myszkowskim. Należy również nadmienić, iż od początku kształcenia w szkołach dla dorosłych egzamin maturalny zdali wszyscy absolwenci, którzy do niego przystąpili.
Wszystkim absolwentom dziękujemy i serdecznie gratulujemy pomyślnie zdanej matury.