18 listopada 2021 r., w Zespole Szkół nr 2 w Myszkowie, miały miejsce wybory do Samorządu Uczniowskiego. Pięciu kandydatów przez ostatni miesiąc trwania kampanii wyborczej, przekonywało społeczność szkolną, czyli nie tylko uczniów szkoły, również dyrekcję i grono pedagogiczne, do swojej osoby oraz „programu wyborczego”. Głosowanie tajne na kandydatów odbyło się po krótkiej prezentacji przygotowanej przez każdego z nich podczas wiecu wyborczego. Następnie komisja wyborcza podliczyła głosy. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego Technikum został Kacper Szerszeń, zastępcą przewodniczącego Jakub Soroka, sekretarzem Nikola Pęczek, wszyscy są uczniami klasy III B Technikum. Gratulujemy!