Wizyta przygotowawcza w Niemczech

 W ostatnich dniach stycznia b.r. dwie nauczycielki Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie: mgr A. Skorek – kierownik szkolenia praktycznego i mgr A. Górniak – nauczycielka języka niemieckiego odbyły pięciodniową wizytę przygotowawczą w Niemczech, w Lipsku – Schkeuditz, w ramach programu Leonardo da Vinci. W ramach tego programu szkoła wysłała do Narodowej Agencji wniosek o dofinansowanie trzytygodniowej praktyki zawodowej dla grupy uczniów zdobywających wykształcenie w zawodach technik ekonomista i technik spedytor.
 Celem wizyty było sprawdzenie warunków zamieszkania, wyżywienia dla potencjalnych uczestników programu. Nauczycielki odwiedziły także firmy, do których zostaną oddelegowani uczniowie ZS nr 2 w czasie praktyki. Integralnym elementem zagranicznego stażu dla młodzieży naszej szkoły będzie kurs komputerowy w bardzo nowoczesnym centrum szkoleniowym Robotron Bildungs- und Beratungszentrum Leipzig. Dla przyszłych praktykantów został zaplanowany także bardzo interesujący i różnorodny program kulturalny, który umożliwi młodzieży poznanie nie tylko najbliższego otoczenia, ale także np. stolicy Niemiec podczas dwudniowej wycieczki. Należy nadmienić, że cały koszt pobytu w Niemczech uczniów ZS nr 2 będzie sfinansowany w ramach programu Leonardo da Vinci.
Udział w praktyce zagranicznej przyniesie młodzieży ogromne korzyści od pogłębienia znajomości języka niemieckiego, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, aż do przezwyciężenia stereotypów, barier językowych i personalnych.

Leave a Comment