Najlepsze ekonomistki w szkole…

W tym roku po raz kolejny przeprowadzono eliminacje szkolne XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Hasło przewodnie obecnej edycji brzmi: ” Człowiek w świecie pieniądza”. Celem olimpiady jest popularyzacja wiedzy o współczesnej gospodarce.
Wśród nagród dla laureatów etapu centralnego są stypendia naukowe, wyjazdy zagraniczne, nagrody rzeczowe i pieniężne. Laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.
W eliminacjach szkolnych brali udział uczniowie z klasy II Technikum Ekonomicznego.
Do następnego etapu zakwalifikowały sie następujące uczennice: Zimny Jolanta, Bubel Anna, Karaś Małgorzata, Piwowarczyk Kinga. W nagrodę każda otrzymała książkę Stefana Bratkowskiego – ” Nieco inna historia cywilizacji” (dzieje banków, bankierów i obrotu pieniężnego).
II etap olimpiady odbył się 28 lutego 2011 w Częstochowie. Uczennice przygotowywały się pod kierunkiem p. Renaty Bryś i p.Agnieszki Kaczmarczyk.
Wszystkim uczestnikom olimpiady życzymy dalszych sukcesów i reprezentowania szkoły na etapie centralnym.