Nowy wymiar edukcji

Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie przystąpił do projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu wspólnie z firmą L-Systems pod nazwą Wirtualne Laboratorium – sukces innowacji. Od nowego roku szkolnego 2012/13 wszyscy uczniowie i słuchacze kształcących się w zawodzie technik spedytor będą uczyć się z wykorzystaniem innowacyjnej metody kształcenia zawodowego.
Wirtualne Laboratoria to innowacyjna metoda kształcenia na przedmiotach zawodowych, która pozwala uatrakcyjnić przekaz i zwiększyć efektywność nauki, dzięki wykorzystaniu praktycznych rozwiązań, na co dzień stosowanych w firmach. Wszechstronna analiza potrzeb rynku pracy i dotychczasowych metod kształcenia na kierunku technik logistyk i technik spedytor, pozwoliły na opracowanie założeń Wirtualnych Laboratoriów. Innowacyjna metoda nauczania gwarantuje dostęp do ćwiczeń w systemie klasy ERP (enterprise resource planning) ze szkolnej pracowni komputerowej. Przez stronę internetową www.laboratoria.wsl.com.pl nauczyciele i uczniowie będą korzystać z zadań specjalnie przygotowanych wirtualnych przedsiębiorstw. Wirtualne Laboratorium to praktyczna nauka. Uczniowie wykonują na lekcji takie same zadania jak pracownicy w firmach. Wśród praktycznych umiejętności zdobywanych w czasie pracy w Wirtualnym Laboratorium jest m.in. obsługa zapytań ofertowych, realizacja zamówień, dobieranie środka transportu, zarządzanie magazynem i zapasami czy operacje związane z księgowaniem. Te praktyczne umiejętności są niezbędne w późniejszej pracy zawodowej, a również sprawdzane podczas rozmowy o pracę czy na egzaminie zawodowym.
Do tej pory w formie Wirtualnych Laboratoriów opracowano ćwiczenia w systemie Epicor iScala. W ramach projektu szkoła otrzyma dostęp do ćwiczeń, bezpłatne pomoce dydaktyczne w postaci skryptów dla uczniów, a nauczyciele skorzystają z profesjonalnych szkoleń stacjonarnych i internetowych.