IV Festiwal Nauki

Dnia 30.03.2012r. w Naszej Szkole odbył się IV Festiwal Nauki pod hasłem „Twoja przyszłość w Twoich rękach”.
Jest to cykliczna impreza, która na stałe zagościła już u nas i cieszy się niesłabnącą popularnością.
Wśród zaproszonych gości na uroczystości znaleźli się m.in.: Wicestarosta Powiatu Myszkowskiego p. Jan Kieras, Wiceburmistrz Myszkowa p. Iwona Franelak, Dyrektor ZEAS p. Monika Drewniak, Doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Myszkowie p. Aleksandra Musiał, Starszy Lider Klubu Pracy p. Anna Kustra-Grabowska, Doradca zawodowy z PUP w Myszkowie p. Ewa Ziajska-Łazaj, Doradca zawodowy PPPP w Myszkowie p. Katarzyna Dyja, dyrektor SK Bank p. Józef Milewski, Dyrektor Oddziału BGŻ Myszków p. Jolanta Grygiel, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Myszkowie p. Małgorzata Gałuszka, przedstawiciel OSM Myszków p. Skorek Arkadiusz, Kierownik ZDZ w Żarkach p. Małgorzata Merta oraz Redakcja Gazety Myszkowskiej.
Jak zwykle na widowni licznie zasiedli gimnazjaliści wraz ze swoimi nauczycielami oraz młodzież i nauczyciele za szkoły będącej gospodarzem uroczystości.
W trakcie tegorocznego festiwalu gościem honorowym była p. dr Agnieszka Kulik-Jęsiek – pracownik naukowy Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach, która wygłosiła wykład pod tytułem „Wstęp do nauki”. Słuchacze mieli okazję poznać  techniki szybkiego czytania i ucznia się. Prelekcja pani doktor wzbudziła zainteresowanie wśród uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości.
Podczas festiwalu zaprezentowano na specjalnie zorganizowanych w tym celu stoiskach kierunki kształcenia, oferowane przez Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie: technik ekonomista, technik technologii żywności, technik architektury krajobrazu, technik spedytor, technik geodeta i technik organizacji reklamy.
Zgodnie z kilkuletnią tradycją szkoły odbyła się aukcja stroików świątecznych wykonanych przez uczniów architektury krajobrazu i słuchaczy Szkoły Florystycznej w ZS nr 2.
Ważnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu „Z bankowością na Ty”. Konkurs został zorganizowany dla gimnazjalistów przez nauczycieli ZS nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie p. Agnieszkę Nowak, p. Agnieszkę Kaczmarczyk, p. Danutę Danek we współpracy z SK bank, którego dyrektor p. Józef Milewski wręczył finalistom nagrody w postaci cyfrowych aparatów fotograficznych. W konkursie wzięło udział łącznie 52 gimnazjalistów. Konkurs został rozegrany w dwóch kategoriach, tj. pierwsza sprawdzała wiedzę z zakresu funkcjonowania banków, pieniądza, giełdy papierów wartościowych, druga natomiast dotyczyła hasła, wiersza, rymu reklamującego SK bank. Laureatami konkursu w pierwszej kategorii zostali: I miejsce: Kamil Jastrząbek z Gimnazjum Nr 4 w Myszkowie, II miejsce: Marysia Bijak Gimnazjum w Żelisławicach, III miejsce: Przemysław Marszałek – Gimnazjum w Żarkach Letnisko, w kategorii drugiej  nagrody przyznano: I miejsce: Nikoletta Sularz z Zespółu Szkół w Pińczycach, II miejsce: Dominik Balcerowski Zespół Szkół w Pińczycach, III miejsce: Marta Trybuszewska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach Letnisko, wyróżnieniami uhonorowano – Kamila Jastrząbka z Gimnazjum nr 4 w Myszkowie oraz Wiolettę Staszak z Gimnazjum w Żelisławicach.
Patronat medialny nad konkursem objęła Gazeta Myszkowska, również obecna na uroczystości ze swoim redaktorem naczelnych p. Jarosławem Mazankiem.
Sponsorem konkursu byli: SK Bank i Wydawnictwo „Pazurek”.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości młodzież gimnazjalna uczestniczyła w zorganizowanych dla nich warsztatach: „Reklama w naszym życiu”, „Doświadczenia chemiczne”, „Kosmetyki w żywności”.
Festiwal Nauki był dla naszych gości czasem fascynacji nauką, okazją do spotkań i rozmów oraz możliwością poznania pracy naszej szkoły.