Wyniki matury 2011

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2011 roku
w Zespole Szkół nr 2 wśród tegorocznych absolwentów

Szkoła Liczba uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego Liczba uczniów, którzy zdali egzamin % uczniów ze zdanym egzaminem
Technikum 32 26 81,25
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych 6 6 100
Powiat myszkowski 488 370 76,76
Województwo Śląskie 40344 29675 75,74

Wszystkim absolwentom gratulujemy pomyślnych wyników z egzaminu a poprawkowiczom przypominamy, że egzamin poprawkowy odbędzie się w szkole 23 sierpnia 2011 r. o godz. 9.00