101 rocznica odzyskania Niepodległości

Czas świętowania. Pamiętamy!
101 lat temu Polska odzyskała Niepodległość. W przededniu rocznicy uczniowie klas pierwszych naszej szkoły przygotowali krótką inscenizację wspominającą tamten czas. Jak wszyscy w całej Polsce przyłączyliśmy się do śpiewania naszego hymnu – Szkoła do hymnu!
11 listopada Poczet Sztandarowy szkoły wraz z delegacją uczniów i nauczycieli uczestniczył w uroczystościach miejskich Święta Odzyskania Niepodległości w Myszkowie. Dziękujemy wszystkim uczniom za patriotyczną postawę w tych dniach.